Udlejningsliste feriehuse

Herlev Kommune udlejer sommerhuse til alle ansatte. Læs om priser og retningslinjer

Alle medarbejdere i Herlev Kommune med gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindst 15 timer, er berettigede til at leje kommunens feriehuse, såfremt de er ansat på lejetidspunktet. Dette gælder ligeledes for personer ansat i selvejende institutioner m.v., der har overenskomst med Herlev Kommune.

Derudover er pensionister, der er gået på pension eller efterløn efter den 1. januar 2000 også berettigede til at leje kommunens feriehuse. Pensionister kan dog ikke deltage i lodtrækningen og kan i højsæsonen tidligst indgå lejeaftale fire uger før en lejeperiode. Lejen trækkes via din løn. Pensionister får et girokort og skal selv holde sig orienteret om eventuelle ledige perioder.

Fremleje af husene eller overdragelse af udloddede ferieperioder må ikke finde sted.

Leje af husene

Leje sker ved henvendelse til fie.clemmensen@herlev.dk - Uden for højsæson kan weekender og uger bookes løbende - Hele uger har dog forrang for weekender.

I højsæson sker udlejning via lodtrækning. Hvis der skulle være enkelte ledige perioder i højsæsonen kan disse lejes løbende.

For nogle lejemål/-perioder er huslejen for lille i forhold til værdien af det lejede feriehus. Lejeren har i disse situationer pligt til selv at oplyse skattevæsenet herom. Nærværende oplysninger kan fås hos udlejer. 

Hvem kan leje feriehusene

Berettiget til at leje kommunens feriehuse er enhver, som på lejetidspunktet er ansat ved Herlev Kommune med kommunalbestyrelsen som arbejdsgiver og med gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindst 15 timer,
personer ansat i selvejende institutioner m.v., der har overenskomst med Herlev Kommune, og pensionister, der er gået på pension eller efterløn efter den 1. januar 2000. Pensionister kan ikke deltage i lodtrækningen og kan i højsæsonen tidligst indgå lejeaftale fire uger før en lejeperiode. Lejen skal betales i Ekspressen inden udlevering af nøglen. Pensionister skal selv holde sig orienteret om eventuelle ledige perioder.

Fremleje af husene eller overdragelse af udloddede ferieperioder må ikke finde sted.

Du finder en udlejningsliste, der viser en oversigt over, hvornår husene er ledige på herlevintra. (kun adgang for brugere på Herlev Kommunes netværk)