Udlejning i højsæsonen

I højsæson sker udlejning via lodtrækning. Se hvordan du deltager.

Regler for lodtrækning

Hver ansat kan til lodtrækningen indlevere en lodseddel med angivelse af ønsker for tre uger i prioriteret rækkefølge og med angivelse af ønsket hus eller huse.
Lejeønsker afgives senest fredagen inden vinterferien. 

Lodsedlen mailes til fie.clemmensen@herlev.dk - husk at oplyse navn, adresse, personnummer og arbejdssted på mailen. Navnet skal også anføres i mailens emnefelt.

Når tilmelding til lodtrækningen åbner vil du kunne finde en skabelon på en lodseddel, som du finder på herlevintra. 
Snarest efter lodtrækningen udarbejdes en oversigt over ledige perioder, og alle omfattet af personalekredsen kan herefter indgive ønsker.