Feriehusgruppen

Her kan du læse om retningslinjer for driften af Herlev Kommunes feriehuse.

Feriehusgruppen blev af Herlev Kommune nedsat for at administrere og udleje kommunens feriehuse. Der vælges en gruppen af medarbejdere ansat i Herlev Kommune.

Vi holder en årlig generalforsamling i første halvdel af november og indkalder med ca. 14 dages varsel. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være gruppen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Orientering om feriehusenes økonomi
 4. Indkomne forslag
 5. Valg
 6. Eventuelt 

Gruppen består af fem medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Gruppen vælges for to år ad gangen således, at tre medlemmer er på valg i ulige år og to medlemmer er på valg i lige år.
Ændringer i retningslinierne for bestyrelsen kan kun ske på den årlige generalforsamling, og kun når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt der er et flertal i den samlede bestyrelse herfor.

Feriehusgruppen
Feriehusgruppen består af følgende medlemmer:

 • Anne Parbst
 • Niklas Spånbæk
 • Kurt Buch Jensen
 • Fie Clemmensen 
 • Uffe Petersen