Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Oprensning og justering af vandhul

Oprensning og justering af vandhul

Herlev Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning og justering af et vandhul på Gammel Klausdalsbrovej 369.

Vandhullet, der er et mindre anlagt privat vandhul til håndtering af overfladevand, oprenses, og brinker og vandhulsareal justeres. Vandhullet opretholdes med minimum sit nuværende areal.

Dispensationen kan læses her.

Klagevejledning
Dispensationen kan påklages til og med den 27. december 2016. Klagevejledningen kan læses i dispensationen.

Sidst opdateret 28/11 2016