Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Kagsåparkens Regnvandsprojekt i fornyet VVM-høring

Kagsåparkens Regnvandsprojekt i fornyet VVM-høring

Gladsaxe og Herlev kommuner sender den samlede VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for Kagsåparkens regnvandsprojekt i fornyet høring i perioden fra 20. juni til 15. august 2017.

Den fornyede høring skyldes, at der har vist sig at være visse betydelige regnefejl i afsnittet om trafik i den redegørelse, som har været i offentlig høring fra 20. januar til 28. marts 2017.

Regnefejlene påvirker enkelte af redegørelsens delkonklusioner, men den samlede vurdering af projektet er fortsat uændret. Gladsaxe og Herlev kommuner har på grund af regnefejlene besluttet at revidere trafikafsnittet og sende den samlede VVM-redegørelse i fornyet høring i sin helhed.

Læs den samlede VVM-redegørelse her.

Gladsaxe og Herlev kommuner har udarbejdet et notat, som beskriver de vigtigste ændringer, der er foretaget i VVM-redegørelsen. Læs høringsnotatet her.

Gladsaxe og Herlev kommuner arbejder sammen med forsyningsselskaberne HOFOR og Nordvand om at forbedre afløbsforholdene omkring Kagsåparken. Regnvandsprojektet vil både kunne opfylde det statslige krav om at forbedre vandkvaliteten i Kagsåen og samtidig håndtere store mængder regnvand i forbindelse med skybrudssituationer. VVM-redegørelsen er udarbejdet som en væsentlig del af projektet. Læs mere på nordvand.dk/klimatilpasning/kagsaa

Høringssvar
Du kan indsende høringssvar senest den 15. august 2017 til tm@herlev.dk eller til Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev.

Sidst opdateret 20/06 2017