Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Høring om trafiksikkerhedstiltag på Hørkær

Høring om trafiksikkerhedstiltag på Hørkær

Mellem Vasekær og Glødelampen er der udarbejdet et forslag om trafiksikkerhedstiltag for at forbedre trafiksikkerheden. Forslaget er i høring frem til mandag den 15. maj 2017.

På strækningen mellem Vasekær og Glødelampen er der udarbejdet et forslag om, at:

  • Ny hastighedsgrænse på 40 km/t
  • Etablering af tre nye bump
  • Cykelstrimler i rød asfalt i begge vejsider
  • Ingen parkering på strækningen
  • Forbud mod lastbilkørsel uden ærinde

Se tegning af projektet.

Herlev Kommune arbejder for trafiksikkerhedstiltagene kan udføres i løbet af 2017.

Høringsfrist
Har du bemærkninger til forslaget, er du velkommen til at sende dem til Center for Teknik og Miljø på tm@herlev.dk senest mandag den 15. maj 2017.

Du er velkommen til at kontakte Jonas Jørgensen på tlf. 44 52 64 45, hvis du har spørgsmål.

Baggrund for forslaget
Efter trafikforsøget med vejlukningen i svinget på Hørkær besluttede Kommunalbestyrelsen at vejlukningen skulle fjernes, og at der skulle arbejdes med andre tiltag til regulering af trafikken. Herlev Kommune har drøftet forslaget med grundejerforeningen Glødelampen, ATP Ejendomme og Wihlborg.

Vejprojektet er udarbejdet på baggrund af Kommunalbestyrelsesbeslutningen den 14. december 2016, hvor SF fremsatte forslag om, at løsningen skulle tage afsæt i en dobbeltrettet cykelsti. Forslaget blev forkastet, med 2 stemmer for (F, Ø) og 16 imod (A, C, O, V).

Sidst opdateret 04/12 2017