Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Høring om rørlægning af grøft ved Herlev Ringvej

Høring om rørlægning af grøft ved Herlev Ringvej

Herlev Kommune har modtaget ansøgning om rørlægning af 90 m grøft langs Herlev Ringvej ved Hørkær 17-19, 2730 Herlev, matrikel 7000bn Herlev.

Herlev Kommune forventer at godkende rørlægningen i henhold til vandløbslovgivningen.

Høring
Har du bemærkninger eller indsigelser til rørlægningen kan du sende disse til Herlev Kommune. Bemærkninger og indsigelser skal være modtaget af Herlev Kommune senest d. 12. januar 2017.

Læs høringsmaterialet her:
Høring om rørlægning af grøft ved Herlev Ringvej
Bilag 1 - Ansøgning.

Sidst opdateret 08/12 2016