Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Forslag til Fællesregulativ for Værebro Å-systemet

Forslag til Fællesregulativ for Værebro Å-systemet

Herlev Kommune og kommunerne i Værebro Å-oplandet fremlægger hermed Forslag til Fællesregulativ for Værebro Å-systemet til offentlig høring.

Herlev Kommune har sammen med Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe og Roskilde kommuner ud arbejdet Forslag til Fællesregulativ for Værebro Å-systemet.

Formålet med det fælles regulativ er:
- At sikre sammenhængende vedligeholdelse af de offentlige vandløb i Værebro Å-systemet.
- At ligestille alle bredejere, lodsejere og forsyninger langs de offentlige vandløb i Værebro Å-systemet.
- At sikre sammenhængende planlægningsgrundlag for klimatilpasningsprojekter i Værebro Å-oplandet.

Fællesregulativet afløser i Herlev Kommune det nuværende Vandløbsregulativ for Tibberup. De dele af Vandløbsregulativ for Tibberup Å, der fastlægger vandløbets dimensioner, vil dog fortsat være gældende, og planlægges revideret senere.

Forslag til Fællesregulativ for Værebro Å-systemet kan læses her:
- Forslag til Fællesregulativ for Værebro Å-systemet.
- Bilag 1 - Omfattede vandløb.
- Bilag 2 - Redegørelse.
- Bilag 3 - Oversigtskort.

Offentlig høring
Forslag til Fællesregulativ for Værebro Å-systemet fremlægges offentligt i henhold til § 5 i bekendtgørelse 919 af 27. juni 2016.

Har du bemærkninger eller  indsigelser til Forslag til Fællesregulativ for Værebro Å-systemet, kan disse sendes til Egedal Kommune, som koordinerer høringssvarerne, på: regulativ@egekom.dk. Bemærkninger og indsigelser skal være modtaget senest den 6. marts 2017.

Kontakt
For spørgsmål kan du kontakte Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, på tlf. 44 52 64 82 eller på mail: kris.omann@herlev.dk.

Sidst opdateret 13/01 2017