Direktørgruppen

Se en oversigt over direktørgruppen i Herlev Kommune og hvordan du kommer i kontakt med dem.

Kommunaldirektør Jesper Zwisler

  • Direktionssekretariat
  • Stab for IT, Personale og Økonomi

 

Kontakt

Kommunaldirektør Jesper Zwisler
 

Direktionssekretær Inge Lise Nielsen

Telefon: 44 52 60 03


Direktør Mette Riegels

  • Center for Børn, Unge og Familier
  • Center for Dagtilbud og Skole
  • Center for Sundhed og Voksne

 

Kontakt

Direktør Mette Riegels
 

Direktionssekretær Birgitte Jensen

Telefon: 44 52 71 17 


Direktør Charlotte Wieth-Klitgaard

  • Center for Job, Uddannelse og Borgerservice
  • Center for Teknik og Miljø
  • Center for By, Kultur og Erhverv

 

Kontakt

Direktør Charlotte Wieth-Klitgaard
 

Faglig leder Sally Kostoulas

Telefon: 44 52 71 18

 


Direktionssekretariatet

Telefon: 44 52 70 08