Følg udviklingen i større bygge- og anlægsprojekter i Herlev Kommune, bl.a. letbanen og Bymidten.

Planstrategi

En vision og strategi for Herlevs fysiske udvikling.

Byplanlægning

Her kan du læse om kommuneplan, planstrategi, lokalplaner, miljøvurdering af programmer m.m.

Høringer og afgørelser

Her offentliggør vi aktuelle høringer og afgørelser fra Herlev Kommune.