Planstrategi 2019

Planstrategien handler om den fysiske udvikling af kommunen. Følg med i arbejdet og se, hvordan du selv kan bidrage.

Planstrategien er kommunalbestyrelsens strategi og vision for, hvordan vi sammen  udvikler Herlev Kommune fysisk. Det handler for eksempel  om, hvordan byen skal se ud, når vi bliver flere. Eller hvordan byen giver den bedste ramme for borgernes liv og hverdag.

Hvad drømmer du om Herlev skal være?

Kommunalbestyrelsens indledende tanker om, hvad planstrategien skal behandle, er samlet i debatoplægget "Fremgang i fællesskab". Mellem den 19. juni til 25. august var der mulighed for, med udgangspunkt i debatoplægget, at komme med ideer og forslag til planstrategien. Nu er arbejdet med at formulere den endelige planstrategi gået igang. I den forbindelse vil blandt andet borgernes input blive behandlet. I slutningen af året kan du igen bidrage til arbejdet. Det sker når den samlede Planstrategi 2019 bliver sendt i offentlig høring hen over nytåret. 

Behov for ny plan

Planstrategien sætter retningen for den næste kommuneplan. Kommunen opdaterer og vedligeholder kommuneplanen, så den formidler kommunalbestyrelsens prioriteringer af, hvordan vi skal bruge kommunens arealer. Kommuneplanen skal udpege, hvad de enkelte dele af kommunen kan bruges til. 

Både Herlev og vores omverden er i konstant bevægelse, og ønsker vi at fastholde og udvikle alt det gode, er vi nødt til at følge med. Den kommuneplan, der gælder nu, er fra 2013, og den har brug for en revision.

Grunde til det er for eksempel:

 • stort pres på boligudviklingen
 • boligerne udfordrer erhverv
 • trafikmængden stiger
 • færre rekreative kvadratmeter per borger
 • klimaet forandrer sig. 

Der er brug for  at se samlet på udviklingen, så den fortsat er positiv og socialt-, miljømæssigt- og økonomisk bæredygtig. Det er afsættet for planstrategi 2019 og den efterfølgende revision af kommuneplanen.
 

Tidsplan

 • 19. juni – 25. august 2019: Her var der mulighed for at komme med ideer og forslag til planstrategiens indhold og den fysiske udvikling af Herlev.
 • 13. august 2019: Borgermøde i Medborgerhuset om planstrategi 2019.
 • Slutningen af november 2019 til slutningen af januar 2020: Offentlig høring af forslaget til planstrategi 2019. 
 • April 2020: Politisk behandling af den endelige planstrategi 2019.

Status

 • Kommunalbestyrelsen besluttede den 11. juni 2019 at offentliggøre debatoplæg om planstrategien ”Fremgang i fællesskab”.
 • Fra den 19. juni til den 25. august 2019 var der mulighed for at komme med ideer og forslag til arbejdet. 
 • Den 13. august 2019 blev der afholdt borgermøde om planstrategien i Herlev Medborgerhus.
 • Arbejdet med at formulere den endelige planstrategi er nu igang.

Fakta om planstrategien

Ifølge planloven skal kommunalbestyrelsen offentliggøre en planstrategi inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode, det vil sige hvert 4. år.

Planstrategien skal indeholde:

 • Oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen.
 • Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen.
 • En beslutning om, at kommuneplanen enten skal revideres i sin helhed, eller at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen.
 • En beslutning om, hvilke dele af kommuneplanen, der vedtages igen for en ny 4-års-periode.
   
Center for By, Kultur og Erhverv

Team Byplan