Ny genbrugsstation

Få overblik over den nye genbrugsstation.

Et stort og vigtigt skridt i retning af grøn omstilling. Så klart kan det siges om den beslutning, en enig kommunalbestyrelse traf ved frigivelse af de resterende midler, som sikrer anlægget af den nye genbrugsstation ved Mileparken 23 i Herlev.

Genbrugsstationen skal stå klar i juni 2022 og bliver tre gange større end den eksisterende. Den kommer i høj grad til at tilgodese brugerne, ved bl.a. at adskille let og tung trafik samt minimere behovet for tunge løft. Den nye genbrugsstation vil få et udtryk, som passer godt ind i nærmiljøet.

Entreprenøren MSE samt bygherrerådgiver Friis Andersen Arkitekter skal stå for opførelsen. De to eksterne partnere kommer dermed til at samarbejde med Herlev Kommunes om at føre kommunens vision om grøn omstilling ud i livet – i kraft af bl.a. genbrug og dermed bedre udnyttelse af affald. Genbrugsstationen opføres tilmed med genanvendte materialer fra de eksisterende bygninger.

 

 

Tidsplan

Nedrivning

Nedrivningen påbegyndes 3. maj 2021

Jordarbejde, udgravning og grusindbygning

Jordarbejde, udgravning og grusindbygning forventes ultimo august

Aflevering

Genbrugsstationen forventes at stå færdig i juni 2022