Nyheder

Displaying 376 - 380 of 383
01. October 2018
Herlev Kommune sender i starten af oktober 2018 en opkrævning til alle virksomheder omfattet af betalingsreglerne for erhvervsaffald.
27. september 2018
Ønsker du at optimere dit online salg og blive blandt de bedste på nettet kan du gratis deltag i Herlev Kommunes og Google Succes Online-kurset.
19. september 2018
115 engagerede deltagere klappede længe, da Dialogmøde med erhvervslivet 2018 blev rundet af med uddelingen af Herlev Kommunes Erhvervspris 2018. Det er 9. gang erhvervsprisen blev uddelt.
17. september 2018
Nu bliver 10 sti- og vejstrækning i Herlevs grønne områder udbedret med bedre belægninger og hævede stistrækninger.
13. september 2018
Et nyt IT-system på sundheds-, ældre og voksenområdet skal forbedre mulighederne for en helhedsorienteret sagsbehandling og sikre en sammenhængende indsats for den enkelte borger.