Nyheder

Viser 1 - 5 of 77
15. oktober 2019
Her i efteråret er der mange nedfaldsfrugter ude i haverne. Mange dyr spiser frugterne, så de er bedre rustede mod vinterens kulde. Det gælder desværre også rotten.
10. oktober 2019
Indstil din kandidat til Herlev Kommunes frivillighedspris. Vinderen offentliggøres på topmødet for frivillige, hvor alle er velkomne.
10. oktober 2019
Tilskuddene gives til aktiviteter og projekter, der kommer herlevborgere og lokalsamfundet til gode.
10. oktober 2019
Budgetforslag 2020-23 er sendt i høring hos de høringsberettigede parter. Fristen er fredag den 11. oktober 2019 klokken 12.00.
02. oktober 2019
Søndag den 13. oktober bindes busserne bedre sammen med den nye cityring. I den forbindelse får fire buslinjer nye ruter gennem Herlev.