Vi modtager ikke besøgende på plejecentre og botilbud

Det er indtil videre ikke muligt at besøge borgere på plejecentre, botilbud mv.

Formanden for Herlev Kommunalbestyrelse har på vegne af kommunalbestyrelsen besluttet at udstede et midlertidigt besøgsforbud på følgende i Herlev Kommune: 
•    alle kommunale og private plejehjem
•    kommunale og private aflastningspladser
•    kommunale og private plejeboliger
•    andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private bosteder og alle døgntilbud efter serviceloven

Vi forstår godt, hvis du i den turbulente tid gerne vil besøge dine pårørende. Men for at begrænse spredningen af corona-virus, særligt blandt vores ældre og svage borgere, er vi nødt til at lukke for besøg på blandt andet på plejehjem og botilbud. Vi opfordrer dig til at ringe til dem, du gerne vil besøge.

I uopsættelige tilfælde kan du kontakte institutionslederen.