Vær med til at præge fremtidens Herlev

Du kan være med til at sætte dit præg på Herlev Kommunes fysiske udvikling. Herlev Kommune inviterer alle borgere til at deltage i processen med at udvikle planstrategien 2019.

Det handler om at fastholde og udvikle alt det gode, vi har i byen og fortsætte den positive udvikling - både socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt. Planstrategien er en retningsgiver for, hvad den næste kommuneplan skal indeholde, og Kommunalbestyrelsens indledende tanker om, hvad planstrategien skal behandle, er samlet i debatoplægget "Fremgang i fællesskab".

Mellem den 19. juni til 25. august kan du med udgangspunkt i debatoplægget komme med ideer og forslag til kommunens udvikling. Du kan også møde op den 13. august kl. 19 i Medborgerhuset, hvor der er borgerworkshop om den fysiske udvikling. Input bruges i arbejdet med at formulere den endelige planstrategi. Du sender dine forslag på mail til byplan@herlev.dk.

Du kan her læse mere om planstrategien