Illustrativt billede af kolonihave
17. dec 2020

Ulovlige kolonihavebebyggelser skal lovliggøres

Herlev Kommune værner om fællesskabet i kolonihaveforeninger og vil sikre ensartede og lovlige forhold. Der udstedes varsler om påbud.

Der er for mange ulovlige forhold i flere af de kolonihaveforeninger, som hører hjemme i Herlev Kommune. Der er tale om bebyggelser på mere end de tilladte 50 m2 – i nogle tilfælde helt op til 100 m2 samt tilbygninger i form af carporte.

”Den slags er Herlev Kommune nødsaget til at skride ind overfor – af lovmæssige årsager, men også for at værne om kolonihavernes grundtanke om demokratiske fællesskaber. Den trues, når kolonihaveejere oplever, at deres naboer ser stort på reglementer, uden at det får konsekvenser,” siger Gert Biilmann, formand for Herlev Kommunes Miljø-, Klima- og Teknikudvalg.

Han understreger, at kommunen ønsker at give kolonihaveforeningerne gode forhold, og at man har ensrettet omfanget af bebyggelse i forbindelse med vedtagelse af områdernes lokalplaner. Det har ført til lempelser af de tidligere servitutters bestemmelser.

Med andre ord er byggemulighederne forøget, bl.a. i HF Syvendehus, der er en af to kolonihaveforeninger, hvor opmåling har afdækket flere ulovlige forhold. Den anden er HF Islegaard. Og adskillige ejere i disse foreninger kan se frem til i den kommende tid at modtage varsler om påbud.

Vigtigt værdifællesskab

”Vi er i Herlev Kommune stolte af vores haveforeninger – både kolonihaverne og nyttehaverne. Som historisk bevægelse og værdifællesskab har vi at gøre med et lige dele sympatisk og væsentligt fænomen, som vi vil gå langt for at bevare,” siger Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev Kommune.

”Men det skal foregå på et folkeligt mandat, hvilket indbefatter forhold, der først og fremmest er lovlige, men også rimelige. Det er ikke tanken, at man kan opnå fordelagtige vilkår, i bl.a. økonomisk forstand, ved at udnytte og bryde den gældende lovgivning på området,” siger Herlevs borgmester.

Det er disse skævheder, der skal sættes ind over for – så forholdene for alle kolonihaveejere bliver ens.