Uge 19: Corona-status fra borgmesteren

Kære herlevborgere

Jeg tror, at vi har været mange, der spændt har ventet på at høre, hvordan Herlev vil se ud i næste fase af genåbningen. Torsdag aften kunne statsministeren så afsløre, at de ældste skolebørn skal tilbage på skolerne, bibliotekerne kan begynde ind- og udlån, den udendørs idræt kan forsigtigt starte op igen, og det samme gælder cafeer og andre små erhvervsdrivende. Alt sammen under skrappe krav og vilkår. I Herlev er vi godt rustet til opgaven, så vi hurtigt kan tilpasse os – selvfølgelig på en måde så alle kan være trygge, og hvor alle retningslinjer og regler bliver fulgt.

De ældste børn skal tilbage på skolebænken

Ude på skolerne er undervisningen markant forandret. Det giver fordele for dem, som er i skole, hvor børnene er sammen i små grupper og oplever roligere omgivelser. Alle de ældste elever har fået fjernundervisning, og det er selvfølgelig ikke det samme som at være i klassen med lærere, pædagoger og kammerater. Når den almindelige hverdag på et tidspunkt er tilbage, vil lærere, pædagoger og forældre i samarbejde følge op på det, der kan være tabt - både fagligt og socialt.

Den næste fase af genåbningen vil bringe de ældste elever gradvist tilbage til skolen. Det vil naturligvis ske på særlige måder, så alle retningslinjer og anbefalinger bliver fulgt. Skolerne er som daginstitutionerne pressede på medarbejdere og kvadratmeter, og ledere og medarbejdere strækker sig til deres yderste for at skabe de bedste rammer og muligheder for eleverne. Det kræver alternative løsninger og stiller store krav til skolerne. Men det skal nok lykkes – ikke mindst hvis vi som i de sidste par uger har forældrenes opbakning – det betyder rigtig meget. Vi er i gang med planlægningen af det praktiske, men da vi får retningslinjer og anbefalinger i detaljer fra sundhedsmyndigheder og regering på den anden side af weekenden, vil vi først kunne kommunikere til alle forældre i løbet af næste uge. Så besked om hvornår ens barn skal i skole igen, hvilke dage og i hvor mange timer, vil familierne få besked om direkte fra skolerne, så snart det er på plads.

Genåbningen kan presse daginstitutionerne

Den yderligere genåbning af samfundet betyder også, at flere forældre skal tilbage på arbejde, og flere børn derfor vil have behov for pasning. Vi har de seneste uger passet godt 70 procent af børnene i dagpleje og institutioner, mens 30 procent af børnene har været på orlov uden forældrebetaling. At det har kunnet lade sig gøre at passe så mange børn skyldes, at lederne har været kreative i deres planlægning, at medarbejderne har været fleksible i organiseringen, at forældrene har samarbejdet, og at vi har ansat flere medarbejdere og taget ekstra kvadratmeter i brug rundt om i byen.

I udgangspunktet fortsætter muligheden for orlov i næste uge, og forældrene skal nu melde deres pasningsbehov ind, så der kan planlægges efter, at alle børn kan tilbydes pasning. Den endelige planlægning kan først være på plads i løbet af weekenden, når pasningsbehov og skemalægning er kendt. Institutionerne vil give forældrene direkte besked. Jeg håber, at alle med behov kan få passet deres børn, men vi kan endnu ikke garantere det. Det kommer an på behovet. Vi ved endnu ikke, om der kommer opblødning i de sundhedsfaglige retningslinjer, men indtil vi hører andet, er det de nuværende vilkår og muligheder, der gælder.

I fællesskab holder vi Herlev ren

Under coronakrisen stiger mængden af affald, og vi sætter mange ressourcer ind på at holde byen ren. Ikke mindst bruger vi ressourcer til at holde skolegårdene rene; de bliver flittigt brugt for tiden. En bøn fra Serviceafdelingen er, at vi alle sammen, når vi benytter det offentlige rum, sørger for at rydde op efter os selv, hvad enten vi nyder det gode vejr i skolegårde, på legepladser, i bymidten, i parkerne eller andre steder i byen. Opfordringen er hermed givet videre.

Vi venter på myndighedernes anbefalinger

I den seneste tid har nogle kommuner åbnet op for besøg på plejehjem. Kommuner arbejder forskelligt, ligesom de fysiske rammer på plejehjemmene er forskellige fra kommune til kommune. I Herlev er det vores vurdering, at vi beskytter vores borgere bedst, hvis vi venter på Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Jeg ved, at ventetiden er hård for både borgere og pårørende, men vi må ikke gå på kompromis med sikkerheden. Tak for jeres forståelse og tålmodighed.

Alle herlevborgere ønskes en rigtig god Store Bededag og en fin forlænget weekend. Tak for sammenhold og samfundssind.

Bedste hilsner
Thomas Gyldal Petersen, borgmester