Uge 15: corona-status fra borgmesteren

Kære herlevborgere

Vi var nok mange, der for nogle dage siden spændt fulgte pressekonferencen, hvor statsministeren fortalte, at lukningen af store dele af samfundet og de regler og restriktioner, der fortsat skal forhindre smittespredning, fortsat gælder til den 10. maj.

Der var dog også en udmelding om, at vi efter påske begynder den første fase af en forsigtig og kontrolleret genåbning. Vores børn i daginstitutioner og i de mindste skoleklasser skal tilbage til dagligdagen- men på en mere kontrolleret måde end de plejer. Henover påsken arbejdes der derfor på højtryk, så vi i fællesskab sikrer børn og medarbejdere en tryg vej tilbage til hverdagen. På lørdag vil kommunalbestyrelsen drøfte genåbningen på et ekstraordinært møde, og forældre og borgere vil få nærmere besked, så snart den færdige plan ligger klar.

Vi skal fortsat støtte vores virksomheder

Ude i vores by vil mange fortsat være hårdt tynget af corona-krisen: Frisøren, vores lokale butikker og herlevborgere, som mister deres arbejde. Det er afgørende, at vi fortsætter med at give al den støtte og opbakning, vi kan. I forhold til virksomhederne fortsætter vi med at fremrykke vedligeholdelsesopgaver og betale fakturaer forud, og så opfordrer vi alle til at passe på vores by. Vi ønsker alle et mangfoldigt butiksliv, og hvis vi handler lokalt - også i denne vanskelige tid - giver vi vores virksomheder de bedste muligheder for at være en del af Herlev efter krisen.

Vi passer på vores ældre og svage

Ude på plejehjemmene skærmer medarbejderne fortsat vores svage og ældre. Sygefraværet er stabilt, og personalet tager, i det omfang det er muligt, ekstra vagter. Det gør mig stolt at se, hvordan medarbejdere og pårørende løfter i flok.

Til slut vil jeg ønske alle herlevborgere en god påske. Påsken er for mange en kærkommen højtid, hvor man mødes med sine kære og uddeler kram og håndtryk - nu skal vi udvise samfundssind ved at holde afstand. Den næste tid bliver afgørende for os alle, og kun ved fælles hjælp kommer vi godt igennem krisen.

Med venlig hilsen
Thomas Gyldal Petersen, borgmester