Uge 13: corona-status fra borgmesteren

Kære herlevborgere

Vi er nu gået ind i den tredje uge, siden corona-virus lukkede Danmark ned. Situationen stiller store krav til os alle sammen – selv finder jeg ekstra kræfter i, at vores kommune og stærke fællesskab alligevel fungerer - trods omstændighederne. Lokale initiativer blomstrer, og Herlevborgerne hjælper hinanden og holder moralen oppe med fx fællessang og positive indslag på sociale medier. Det gør mig stolt at se, hvordan vi sammen holder Herlev i gang. Selvom vi passer på hinanden, så vil en tid som denne altid medfører usikkerhed. Denne fredagsorientering er derfor tænkt som en kort status, som kan give svar på nogle af de spørgsmål, vi sidder med i denne foranderlige tid.

Nødpasning og undervisning fungerer

Vores sygefravær i kommunen er fortsat lavt, og borgere på de sårbare områder modtager stadig den hjælp og støtte, de er blevet tildelt. Vores dygtige pædagoger passer de yngste herlevitter i nødpasning, og skolerne sørger for at vores skoleelever modtager undervisning hjemme eller i nødpasning for dem, der har behov.

Opgaver løses anderledes, så vi er bedre rustet til at beskytte vores svageste

Ude på vores plejehjem, hjemmepleje og botilbud vil mange opleve, at opgaverne bliver løst på en anden måde end sædvanlig. For at sikre, at der er medarbejdere nok til at pleje de svageste borgere og levere den mest nødvendige hjemmehjælp, vil der være opgaver, som i en periode ikke kan løses. For eksempel nogle rengøringsopgaver for dem, der i en periode vurderes at kunne klare sig uden. Det er ærgerligt men desværre nødvendigt, når vi sikre pleje og omsorg til vores svageste i ugerne, som kommer, hvor flere vil blive syge, og hospitalerne vil udskrive flere plejekrævende patienter til vores plejehjem og hjemmepleje. Vi orienterer selvfølgelig alle berørte undervejs, og vi oplever heldigvis stor forståelse fra borgere og pårørende. Tusind tak for det.

Corona-beredskab

Vi skal sikre, at der også i ugerne fremover er medarbejdere nok til at pleje de svageste i kommunen. Derfor beder vi nu borgere med sundhedsfaglig baggrund, de ikke bruger, om at melde sig i vores corona-beredskab. Beredskabet skal støtte vores hjemmepleje, og du kan tilmelde dig på herlev.dk/coronaberedskab.

Særligt for forældre til yngre børn

Forældre har nogle særlige udfordringer i øjeblikket, og vi modtager mange spørgsmål: Må børnene godt lege sammen? Kan de komme med i supermarkedet? Er det ok, at de sover hos hinanden? Hvor tit skal de vaske hænder? Hvad skal forældrene fortælle dem om corona?

Sundhedsstyrelsen har samlet information særligt til forældrene – og den deler vi på herlev.dk og via Aula. Al information fra Herlev Kommune er i øvrigt samlet på herlev.dk/corona.

Det var status denne fredag i en fortsat helt ekstraordinær situation. Tak til alle borgere, medarbejdere og lokale virksomheder, der yder en kæmpe indsats for vores by i en svær tid.  Pas godt på jer selv og på hinanden.

I ønskes alle en god weekend.

Med venlig hilsen

Thomas Gyldal Petersen, borgmester