Udtalelse fra Økonomi- og Planlægningsudvalget om situationen på Lindehøjskolen

Økonomi- og Planlægningsudvalget udtaler følgende i forhold til situationen på Lindehøjskolen:

Det er en dybt ulykkelig sag for de direkte berørte og en sag, der påvirker alle elever, forældre og ansatte på Lindehøjskolen. Det er derfor vigtigt, at sagen håndteres ansvars- og omsorgsfuldt i forhold til elever og forældre på Lindehøjskolen, og alle nødvendige ressourcer skal stilles til rådighed i indsatsen for de direkte berørte børn og familier, og for skolens håndtering af sagen i øvrigt.
 
Økonomi- og Planlægningsudvalget udtrykker som personaleudvalg sin fulde opbakning til det store og vigtige arbejde, der lige nu udføres af medarbejdere og ledelse på Lindehøjskolen for at tage hånd om forældre og elever i forhold til konsekvenserne af den ulykkelige hændelse i den berørte klasse og skolen i øvrigt.
 
Udvalget bakker ligeledes op om skolebestyrelsens udmeldinger om bl.a. at støtte konstruktivt op om skolens vigtige arbejde med de involverede elever og forældre, samt skolebestyrelsens invitation til alle forældre og elever, hvis der er forhold, som ønskes drøftet eller inddraget i skolens arbejde med hændelsen.
 
Endelig vil Økonomi- og Planlægningsudvalget udtrykke sin klare opbakning til forvaltningens arbejde med dels at understøtte den vigtige omsorg for børn og forældre samt den almindelige drift på Lindehøjskolen, dels at medvirke til at sikre, at alle relevante forhold bliver afdækket, hvad enten det gælder forløbet forud for eller håndteringen efter den ulykkelige hændelse.

Thomas Gyldal Petersen (A)    Lars Mann Pedersen (A)    Kim Wacker (A)    
Formand

Marco Anders Damgaard (A)    Gert Biilmann (V)        Henrik Hilleberg (C)

Marianne Dithmer (Ø)