Udendørs besøg på plejecentre og botilbud

Nære pårørende kan igen komme på besøg. Men det skal foregå udendørs med god afstand.

Det er fortsat vigtigt at mindske smitterisikoen for sårbare borgere, og derfor vil alle besøg følge sundhedsstyrelsens anbefalinger. Pårørende vil i denne uge få besked om, hvordan man booker besøg.

Drejer det sig om presserende tilfælde, så kan man kontakte lederen på det specifikke plejecenter eller botilbud.