Udbud af privat hjemmehjælp

Opgaven med at levere personlig og praktisk hjemmehjælp til borgerne i Herlev har været i udbud. Vinderen af udbuddet er Human Care A/S.

Herlev Kommune skal sikre, at borgere, der er bevilliget hjælp til personlige og/eller praktiske opgaver, har mulighed for frit leverandørvalg. Kommunen har derfor på baggrund af et udbud godkendt Human Care A/S som ny leverandør. 

Det betyder, at borgerne i Herlev pr. 1. marts 2021 kan vælge mellem Human Care A/S og Den Kommunale Hjemmepleje til levering af personlig pleje og praktisk bistand. 

Med udbuddet har Herlev Kommune sikret, at leverandøren kan efterleve Herlev Kommunes krav til levering af hjemmehjælp. Borgere med privat hjemmehjælp, kan nu samle alle indsatser hos én leverandør, da Human Care A/S er godkendt til at levere hjælp til både personlige og praktiske opgaver. 

Det er kun de borgere, der i dag har privat leverandør til levering af personlige pleje og/eller praktisk bistand, der vil blive berørte af udbuddet. Alle berørte borgere, får direkte besked fra Visitationen.

De borgere, der modtager hjemmehjælp fra Herlev Kommune, fortsætter med at modtage hjemmehjælp som hidtil.

Om Human Care A/S

Human Care A/S blev etableret i 2008 som leverandør af hjemmehjælpsydelser. Virksomheden har i mange år været godkendt leverandør i Hvidovre Kommune, hvor de servicerer over 300 borgere. I en årrække har Human Care også været leverandør til Socialforvaltningen og Sundheds og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. 

Human Care A/S har gennem årene oparbejdet en stor kompetence indenfor social- og sundhedsområdet, og har på nuværende tidspunkt mere end 50 medarbejdere. 

Har du spørgsmål om leverandørvalg, kan du kontakte Visitationen på visitationen@herlev.dk eller telefon 44 52 62 92 på hverdage mellem klokken 9 – 14.