Trafikradar
28. mar 2019

To typer kameraer forbedrer trafik- og vejforhold

Måske har du opdaget nogle sorte kasser, der er placeret i masterne i bybilledet? Læs mere...

Det er opsat to forskellige typer kameraer – en vejrmålestation og en trafikradar. Man behøver dog ikke at frygte, at man bliver filmet eller registreret som forbipasserende. Optagelserne har nemlig kun til formål hver især at øge viden om vejrforholdene og registrere trafikflowet, så trafiksignalerne tilpasses bedst muligt for at undgå kødannelse. 

Trafikradaren afkoder trafikgennemstrømning, hvilket gør det muligt at tilpasse lysreguleringen bedst muligt - og dermed skabe størst mulig flow og mindst mulig kødannelse. Trafikradaren er opsat i krydset Herlev Ringvej og Lyskær.  

Vejrmålestationens optagelser registrerer luft- og vejtemperaturer, mængden af restsalt på vejene i vinterhalvåret, og hvor god sigtbarheden er for at kunne varsle om glatføre. Systemet anvendes af Vejdirektoratet og kommuner landet over. Stationerne er opsat på Krebsdammen og ved Mileparken i krydset ved Lyskær.