Træfældninger og beskæringer i Herlev

Træer fældes og beskæres af flere grunde - det handler om at sikre Herlev et grønt bymiljø og gode oversigtsforhold for trafikanter.

I starten af marts bliver fem Robinietræer, to Hvidtjørn og ét Avnbøg i de brede græsrabatter langs Ålbrobuen, Grønsvinget og Ettehavevej fældet.

Desuden bliver en række af de andre træer langs vejene formbeskårede, så der sikres bedre oversigtsforhold for trafikanter - og mere robuste trækroner på de træer, som bevares.

Ikke til at redde

Træerne fældes, da de ikke står til at redde.

Robinietræerne har mange store og døde grene placeret højt i kronen. Det er umuligt at beskære Robiniernes trækroner for døde grene, uden at træerne efterfølgende får et miserabelt udtryk.

Endvidere har Robinietræer en tendens til at lave mange årsskud fra sår ved afskårne grene. Disse årsskud på Robinie knækker let i blæst, og de udgør dermed risiko for trafikanter.

Hvidtjørnene og Avnbøgen fældes, fordi træerne har en skæv kronebygning og har taget skade af vejrlig.

Træer erstattes af nye

I november 2021 planlægger Herlev Kommune at plante nye træer til erstatning for de træer, som er fældet. November er den bedste måned at plante store vejtræer, da fordampningen fra træerne er minimal.

Træerne har mistet det meste af løvet i november, og i løbet af vinteren kan jorden sætte sig godt om rødderne på de nyplantede træer, så træerne lettere kan opsuge vand fra jorden, når det igen er løvspring.

Så snart det er besluttet, hvilke træer der plantes, meldes der her på siden ud om dette.