Tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2022

Frem til den 10. november 2021 kan du søge om tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2022.

Du kan søge om tilskud til frivilligt socialt arbejde, som fx sociale aktiviteter og projekter, der kommer borgere og lokalsamfundet til gode.

Både borgere, foreninger og virksomheder kan søge om tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2022 (servicelovens § 18-midler). I denne ansøgningsrunde kan du søge om støtte til lokale aktiviteter og projekter, der har fokus på at inkludere ensomme borgere i Herlev Kommune i et givende fællesskab, som kan styrke deres muligheder for et mere indholdsrigt liv i Herlev.

Læs mere om puljen, ansøgningskriterierne og hvordan du ansøger på herlev.dk/tilskud

Har du brug for rådgivning eller hjælp til ansøgningen, så skriv til Frivilligcenter Herlev på mail@frivilligcenterherlev.dk eller ring 61 51 54 05 / 53 25 78 65.