Tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2020 

Tilskuddene gives til aktiviteter og projekter, der kommer herlevborgere og lokalsamfundet til gode.

Borgere, foreninger og virksomheder kan nu søge tilskud til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18-midler).

Læs mere om puljen, ansøgningskriterierne og hvordan, du ansøger.

Herlev.dk/tilskud

Du kan søge om tilskud til:

1.    Samarbejder mellem foreninger om indsatser og løsninger, der skal være til gavn for borgerne i Herlev. 
2.    Lokale aktiviteter og projekter, der har til formål at inkludere udsatte borgere samt styrke deres muligheder for et mere indholdsrigt liv i Herlev.

Sundheds- og Voksenudvalget beslutter den endelige fordeling af midlerne på i december 2019.

Spørgsmål og hjælp

Har du spørgsmål, så skriv til Michael Brøndsted Jacobsen på michael.brondsted.jacobsen@herlev.dk eller ring 40 18 35 90.

Har du brug for rådgivning eller hjælp til ansøgningen, så skriv til Frivilligcenter Herlev på mail@frivilligcenterherlev.dk eller ring 61 51 54 05/53 25 78 65.

Frist

Fristen for at ansøge er den 1. december 2019.