Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2021

Tilskuddene gives til aktiviteter og projekter, der kommer herlevborgere og lokalsamfundet til gode.

Du kan søge om tilskud til frivilligt socialt arbejde, som fx sociale aktiviteter og projekter, der kommer borgere og lokalsamfundet til gode, samt styrke deres muligheder for et mere indholdsrigt liv i Herlev.
Det er nye foreninger, grupper eller initiativer, der har mulighed for at søge om tilskud fra akutpuljen.

Akutpuljen har ingen ansøgningsfrist, men kan søges løbende hele året. Der er i 2021 i alt 49.000 kr. i akutpuljen.

Spørgsmål og hjælp

Har du spørgsmål, så skriv til frivillig@herlev.dk.

Har du brug for rådgivning eller hjælp til ansøgningen, så skriv til Frivilligcenter Herlev på mail@frivilligcenterherlev.dk eller ring 61 51 54 05/53 25 78 65.

Læs mere om akutpuljen, ansøgningskriterierne og hvordan du ansøger på herlev.dk/tilskud.