Status fra borgmesteren om corona-situationen

Kære Herlevborgere

Vi befinder os i en usædvanlig og hastigt foranderlig situation, som betyder, at vi alle løbende må forholde os til nye anvisninger og indrette vores hverdag på nye måder. Det gælder også for vores kommunale virksomhed. Jeg vil derfor indtil videre hver fredag give en kort status for, hvordan situationen udspiller sig her i Herlev. Jeg håber, at det kan være med til at skabe både lidt overblik og indblik for os alle.

Kriseberedskab

Da regeringen sidste onsdag annoncerede, at Danmark skulle lukke ned, var vi godt forberedte på situationen her i Herlev. På mindre end et døgn skiftede vores offentlige sektor fra daglig drift til kriseberedskab. Nu og her fungerer alt derfor relativt normalt - situationen taget i betragtning. Vores sygefravær er fortsat lavt, og borgere på de sårbare områder modtager stadig den hjælp og støtte, de er blevet tildelt.

Status fra ugen, der gik

Vores skoler og daginstitutioner har nu holdt lukket i en uge, hvor mange forældre har haft mulighed for at passe deres børn selv. Omkring 30 børn har været i nødpasning sammen med pædagoger, som de kender i forvejen. Og i grupper på maksimalt tre børn for at begrænse smitterisikoen. Ude på skolerne sørger vores lærere for, at eleverne fortsat modtager undervisning. Fjernundervisning i form af film og opgaver bliver i øjeblikket sendt ud til vores elever. Tak til alle forældre for tålmodighed og opbakning i denne usædvanlige situation.

Ude på plejehjemmene skærmer medarbejderne vores svage og ældre, og opretholder trygge og sikre rammer. Nogle opgaver bliver løst anderledes end sædvanlig og nogle må udskydes, men vi oplever heldigvis stor forståelse fra beboere og pårørende. Der vil dog hele tiden være behov for at vurdere det serviceniveau, vi kan levere for at sikre kapaciteten- også i tiden, der kommer. Det kan betyde, at vi på et tidspunkt må prioritere de vigtigste opgaver, så vi sikrer den nødvendige pleje og omsorg. Vi vil selvfølgelig undervejs orientere alle berørte, hvis det bliver aktuelt.

Gangene på rådhuset er affolkede, da mange medarbejdere arbejder hjemme. Men Borgerservice er stadig bemandet, nu også om onsdagen, så borgere over telefon kan få svar på deres spørgsmål. Fra at have stadig færre på offentlig ydelse, så har vi i denne uge set en bekymrende stigning i antallet af ledige borgere, ligesom lokale virksomheder i øjeblikket er presset på grund af manglende indtjening. Det er afgørende, at vi nu og i fremtiden fortsætter med at holde hånden under ledige og det lokale erhvervsliv. Derfor har vi besluttet, at vi betaler fakturaer forud og, hvor det er muligt, fremrykker planlagte vedligeholdelsesopgaver, så vores virksomheder får en økonomisk håndsrækning. Lad os alle handle lokalt og støtte Herlevs butikker og erhvervsliv, så vi har et levende og mangfoldigt handelsliv på den anden side af sundhedskrisen.

Det var en kort status om mange tiltag i en hektisk tid. Jeg vil afslutningsvis takke alle, som i denne vanskelige tid gør en forskel for fællesskabet og holder samfundets hjul i gang. Alle jer som sørger for, at vi kan handle, komme på arbejde og tager sig af børn, unge, ældre og svage. Lad os fortsætte med at passe på hinanden.

God fredag til alle.

Med venlig hilsen
Thomas Gyldal Petersen, borgmester