05. sep 2020

Smittetilfælde konstateret på to daginstitutioner og to skoler

Alle fire tilfælde er håndteret i henhold til sundhedsmyndighedernes vejledninger og konkrete rådgivning.

Flere af landets kommuner oplever for tiden en opblussen af COVID-19 smittetilfælde, navnlig på uddannelses- og daginstitutioner. Det gælder også kommuner, der ligger geografisk nær og på opgørelser af smittetilfælde højere end Herlev. Det må nu konstateres, at Herlev som følge af den seneste udvikling ikke er gået ram forbi. I den forgangne uge har også Herlev haft tilfælde af COVID-19 fordelt på to daginstitutioner og to skoler. Alle herlevborgere opfordres derfor til at tage ansvar for smitteforebyggelse.

To ansatte og to skoleelever er testet positiv for smitte med COVID-19 og er hjemsendt. Derudover er børn og ansatte, som vurderes at have været i risiko for at blive smittet, hjemsendt. Forældre til de hjemsendte børn har ligesom de hjemsendte ansatte fået vejledning om, hvordan de skal forholde sig. De er informeret om myndighedernes anbefalinger om hjemmeisolation, smitteopsporing og test. De hjemsendte skoleelever modtager fjernundervisning.

Øvrige forældre i de berørte dagtilbud og skoler er orienteret via forældreintra/AULA om, at børnene fortsat kan møde i dagtilbud og skole, men at alle skal være særligt opmærksomme på eventuelle symptomer på sygdom.

Kommunen følger udviklingen tæt

Herlev Kommunes ledelse følger udviklingen tæt. Det er afgørende for at sikre en aktiv og målrettet indsats i forhold til den seneste udvikling. Ud over de fire smittetilfælde i daginstitutioner og skoler viser Statens Serum Instituts opgørelse af smittetilfælde således også, at der de seneste syv døgn er konstateret yderligere fire smittetilfælde. Det betyder, at der er konstateret i alt otte nye tilfælde af smitte med COVID-19 i Herlev i de seneste syv døgn.

Stigningen i antallet af smittede betyder, at testningen af kommunens ansatte, der har kontakt til sårbare og udsatte grupper, intensiveres. Det drejer sig om ansatte på sundheds- og ældreområdet. De ansatte vil blive testet for smitte med COVID-19 hver 14. dag, indtil smittetallet i Herlev igen kommer under 20 tilfælde pr. 100.000 borgere. Når det sker, overgås igen til testning hver sjette uge.

Fælles ansvar at forebygge smitte

Herlev Kommune opfordrer alle borgere til fortsat at hjælpe med at forebygge smitte. Vi har et fælles ansvar for at passe på og tænke på hinanden, så der i Herlev ikke opstår yderligere smittespredning. Det kan man som borger gøre ved at følge myndighedernes anbefalinger:

  • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
  • Host eller nys i dit ærme
  • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
  • Vær opmærksom på rengøring
  • Hold afstand - og bed andre om at tage hensyn
     

Konstateres man smittet med COVID-19, kan Sundhedsstyrelsens vejledning om, hvordan man skal forholde sig, findes her:

Er man nær kontakt til en person, der er konstateret smittet med COVID-19, kan Sundhedsstyrelsens vejledning om, hvordan du skal forholde sig, findes her:

Yderligere informationer om COVID-19 kan findes på www.SST.dk