Seniorfesten 2020 aflyst - billetholdere kan få billetten refunderet

Seniorfesten 2020 er aflyst

Har du billet til årets seniorfest, får du billetten refunderet. Seniorfesten vender tilbage i 2021.

Trods forhåbninger om at kunne afholde Seniorfesten 2020 senere på året - den blev i marts udskudt pga. coronasituationen - må den nu aflyses. Mange deltagere tilhører en risikogruppe, og på den baggrund bliver det desværre ikke muligt at gennemføre festen i år.

Har du billet til årets seniorfest, kan du få refunderet billetten.

Seniorfesten vender stærkt tilbage i 2021, og vi glæder os allerede nu til at se jer til næste år.

Det skal du gøre for at få refunderet din billet

Hvis du har billet til Seniorfesten 2020, skal du aflevere din billet i kommunens postkasse i en kuvert mærket ’Seniorfesten’. Kuverten skal udover billetten indeholde dit navn, cpr.nr. og telefonnummer. Hvis I er flere, som har købt billetter sammen og afleverer i samme kuvert, skal I angive, om pengene skal udbetales til hver enkelt billetholder, eller om beløbet skal udbetales til én eller flere af billetholderne.

Du skal lægge din kuvert i kommunens postkasse i perioden mandag den 15. juni til og med fredag d. 26. juni.

Pengene vil blive overført til den NEM-konto, der er knyttet til billetholders cpr.nr. Vi vil bestræbe os på at refundere inden for en uge fra modtagelse af kuverten. Hvis du ikke har modtaget penge retur inden for den forventede behandlingstid, kan du kontakte Naja Meier Olsen på tlf. nr. 4452 5533 eller via mail: Naja.Meier.Olsen@herlev.dk.

Oplysning om Herlev Kommunes behandling af dine personoplysninger

I forbindelse med aflysning af årets seniorfest behandler Herlev Kommune dine personoplysninger. Det har vi som dataansvarlige pligt til at oplyse dig om.

Læs mere om Herlev Kommunes behandling af dine personoplysninger her.