illustration med penge og sparegris - tabt arbejdsfortjeneste

Sager om udbetaling af for lav ydelse ved pasning af nærtstående

Har du været ansat af Herlev Kommune til at passe en nærtstående med alvorlig sygdom eller handicap i en periode siden den 1. januar 2006, så har du muligvis modtaget for lidt i løn. Social- og Indenrigsministeriet har erkendt fejl.

Social- og Indenrigsministeriet laver hvert år en vejledning om regulering af visse satser m.v. på ministeriets område (satsvejledning). Ministeriet er blevet opmærksom på, at der har været fejl i enkelte af vejledningens satser.

Det kan betyde, at nogle ydelsesmodtagere i en årrække har fået udbetalt en for lav ydelse i forhold til den, som de har krav på efter serviceloven. Social- og Indenrigsministeriet har informeret landets kommuner om fejlen og dens betydning ved denne orienteringsskrivelse.

Borgere, der har fået udbetalt en for lav ydelse, kan således anmode om at få behandlet sin sag på ny.

Kommunen har pligt til at behandle de sager, hvor borgere har modtaget de pågældende ydelser, og hvor størrelsen af ydelsen kan være for lav på grund af ministeriets fejl i satserne, på ny. Der er tale om sager, hvor personer har været ansat og modtaget løn af kommunen for at passe en nærtstående med alvorlig sygdom eller handicap. Her har satsen været fejlagtigt reguleret siden den 1. januar 2006.

Det er Social- og Indenrigsministeriets vurdering, at det er forældelseslovens almindelige regler om forældelse, der gælder, det vil sige den almindelige forældelsesfrist i loven på 3 år. Det gælder også selv om du naturligvis ikke har haft kendskab til, at ministeriet har begået en fejl. Se pkt. 5.3 i ministeriets orienteringsskrivelse.

Hvis du har modtaget ovennævnte ydelse efter serviceloven, kan du rette henvendelse til Voksenrådgivning og Visitation på visitationen@herlev.dk eller på telefon 44 52 6292 alle hverdage mellem kl. 9-14. Herlev Kommune vil derefter vurdere og behandle din sag på ny.