Pop op vaccinationscenter for udvalgte borgere

Onsdag kan en gruppe af herlevborgere, som hører til i vaccinationsmålgruppe 2, blive vaccineret. Borgerne har fået direkte besked.

Region Hovedstaden gør i uge 7 en ekstra stor indsats for at få vaccineret så mange borgere i målgruppe 2 som muligt - også her i Herlev, hvor der onsdag eftermiddag vil være lokalt pop up vaccinationscenter i Herlev Medborgerhus.

Man tilhører vaccinationsmålgruppe 2, når man er 65 år eller ældre og modtager både personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem.

De udvalgte herlevborgere, som kan blive vaccineret, har fået direkte besked og bedes om at huske mundbind og at holde sikker afstand.

Pop op vaccinationscentret i Herlev er et af 20, som Region Hovedstaden i løbet af de kommende dage åbner.