Planstrategi 2019 for Herlev er nu i offentlig høring

Hvordan fastholder og udvikler vi Herlevs fysiske udvikling; socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt?

Planstrategien er kommunalbestyrelsens strategi og vision for kommunens fysiske udvikling. Den sætter retningen for den næste kommuneplan, der blandt andet skal bestemme, hvad de enkelte dele af kommunen skal bruges til: Hvor skal byudviklingen ske? Hvordan tilgodeser vi erhvervslivet? Hvor skal der bygges? Hvad med veje og stier? Hvordan sikrer vi natur og bæredygtighed? Og en hel masse andre spørgsmål som har stor betydning for os, der bor og arbejder i Herlev. 

Tre temaer

Planstrategien har fokus på tre temaer og indsatsområder:

Fremgang og fællesskab for borgerne

•    Blandet by
•    Mødesteder
•    Attraktive byområder

Grøn bæredygtig by

•    Modvirke klimaforandringer
•    Rekreativt regnvand
•    Grøn mangfoldighed

By med plads til både boliger og erhverv

•    Byliv
•    Virksomheders næromgivelser
•    Mobilitet

Læs mere

Hør mere
Du er meget velkommen til borgermøde den 30. marts fra klokken 17 til 18. Her kan du høre mere om Planstrategien og stille spørgsmål. Stedet er ikke fastlagt endnu, men vi opdaterer nyheden her, når vi ved mere. Borgermøde, planlagt til mandag den 30. marts, er aflyst pga. af restriktioner, som følge af Covid-19.

Kom med kommentarer

Planstrategien er netop nu i offentlig høring. Det betyder, at du - fra den 4. marts til den 29. april 2020 - kan komme med dine kommentarer til planen. 

Skriv til byplan@herlev.dk inden den 29. april 2020.