startmøde i februar

Otte borgere bliver en del af udvalg for Grøn Strategi og Omstilling

Vil du være med til at gøre Herlev grønnere, kan du stadig søge om at komme med i udvalget.

Mere end 40 borgere mødte op en torsdag først i februar for at høre mere om det såkaldte borgerspor af udvalg for Grøn Strategi og Omstilling. Der var inspirationsoplæg og rig mulighed for selv at komme med gode ideer.

Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling – nu med borgere

Siden oktober 2019 har otte virksomheder i Herlev Kommune sammen med tre kommunalbestyrelsesmedlemmer arbejdet med grøn omstilling. 

Nu overtager otte borgere virksomhedernes plads og inviteres til komme med ideer og forslag til grøn omstilling – som kommunalbestyrelsen så kan tage stilling til. 

Tilmeld dig

Hvis du gerne vil være med i udvalget, så søg inden den 1. marts 2020 – læs hvordan på herlev.dk/groen.  

Start-arrangementet 

For at sparke processen i gang havde Herlev Kommune inviteret til møde den 6. februar 2020. 

Her kunne borgerne møde den faste næstformand for udvalget, Michele Møller Amundsen og malermester Dennis Lindholm fra Jacobsen & Ringvei, som er en af virksomhedsrepræsentanterne i udvalget. De fortalte om det arbejde, der allerede er i gang, og hvad det vil sige at sidde i et borgerudvalg. 

Derefter var der inspirationsoplæg fra Jacob Lundgaard fra Gate 21, som er en vidensorganisation for grøn omstilling. 

Se powerpoinf fra Gate 21 som bilag under nyheden her.

 

Ideerne fra mødet kommer til at danne baggrund for det første møde i borgersporet i maj 2020.