Ophævelse af midlertidigt besøgsforbud

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu ophævet besøgsforbuddet på Lille Birkholm Center.

I december fik Herlev Kommune påbud om at indføre besøgsforbud på Lille Birkholm Center på baggrund af smitteudbrud med Covid-19. Da der ikke længere er smittede beboere på Lille Birkholm Center, har Styrelsen for Patientsikkerhed, gennem dialog med ledelsen af plejecentrene, besluttet at ophæve påbuddet. 

Ophævelsen af besøgsforbuddet betyder, at alle kommunens tre plejecentre overgår til de gældende besøgsrestriktioner, der blev udmeldt fra Styrelsen for Patientsikkerhed den 17. december 2020. 

Systematisk test af medarbejdere på ældreområdet 

For at forebygge smittespredning på kommunens plejecentre, tilbydes medarbejdere på plejecentre og i hjemmeplejen dagligt en mulighed for at blive testet for Covid-19. Det er frivilligt for medarbejderne, om de vil lade sig teste. 

Alle medarbejdere på arbejde tilbydes systematisk PCR-testning for Covid-19 og derudover tilbydes kviktest på udvalgte tidspunkter. Overordnet betyder det, at medarbejdere på plejecentrene og i hjemmeplejen kan testes hver dag, dog i et begrænset tidsrum de dage, hvor der tilbydes kviktest.