Øget trafiksikkerhed på Tvedvangen

Herlev Kommune arbejder med at forbedre trafiksikkerheden for cyklister og fodgængere på Tvedvangen.

Målet er at sænke hastigheden og øge trygheden for alle der færdes på Tvedvangen. Projektet består af flere etaper, hvor der startes med etableringen af seks nye vejbump fordelt over hele Tvedvangen. Arbejdet udføres fra uge 45 til uge 49 og vil bestå af etablering af vejafvanding og dernæst etablering af selve bumpet. Enkelte bump skal også have etableret ekstra belysning, som sker sideløbende med etableringen af bumpene. Foruden bump bliver der også etaberet et blåt cykelfelt i det nordlige kryds Tvedvangen/Gl. Klausdalsbrovej, og to cykelbomme ved udkørslen til cykelstien overfor Højsletten mellem Herlev Hallerne og Lindehøjskolen.

Der vil kunne opleves mindre forstyrrelser mens vi arbejder, men det vil altid være muligt at komme til og fra din bolig, Lindehøjskolen, Herlev Hallerne og de øvrige lokaliteter langs Tvedvangen. Fremkommeligheden på Tvedvangen kan være besværliggjort mens arbejdet står på. Arbejdet vil kun ske i dagtimerne og så vidt muligt vil det mest forstyrrende arbejde blive udført udenfor myldretiden.

Læs mere på herlev.dk/tvedvangen