Nyt IT-system på sundheds-, ældre- og voksenområdet

Et nyt IT-system på sundheds-, ældre og voksenområdet skal forbedre mulighederne for en helhedsorienteret sagsbehandling og sikre en sammenhængende indsats for den enkelte borger.
Den 3. september blev der skudt gang i implementeringen af et nyt IT-system og dermed overførsel af data fra de tidligere IT-systemer. Processen forventes at vare i alt 9-12 uger.
Desværre kan det ikke undgås, at der er borgere, som bliver berørt i perioden. Det gælder særligt borgere, der henvender sig om allerede bevilgede indsatser og borgere, der søger om nye indsatser. De borgere, der allerede får hjælp og støtte, vil få hjælp og støtte som vanligt.
 
Herlev Kommune forsøger at mindske de gener, ibrugtagningen af systemet medfører, og der vil være særlig opmærksomhed på at sikre, at borgere, der har akut behov for hjælp ikke berøres af situationen.
 
Særligt for sundheds- og ældreområdet
På sundheds- og ældreområdet kan der opstå ventetid ved telefonisk henvendelse til hjælpemiddelafdelingen og visitationen, og der forventes forlænget ventetid på visitationsbesøg.
 
Visitationens telefontid bliver i perioden 3. september - 12. oktober 2018 ændret til kl. 9.00–12.00 alle hverdage, undtagen onsdag.
 
Særligt for handicap- og psykiatriområdet for voksne
Sagsbehandlerne på handicap- og psykiatriområdet for voksne vil i perioden være sværere at træffe, og der forventes forlængede sagsbehandlingstider. Borgere, der bliver berørt af situationen, bliver orienteret af sagsbehandlerne.