Forside | Nyheder | Nyheder til forside

Nyheder til forside

Viser 1 - 151 af 151

Herlev hitter hos virksomheder

18/12 2017

Ifølge nye tal ligger Herlev i toppen af kommuner, som danske virksomheder ønsker at bosætte sig i.

Træfældning

18/12 2017

I denne uge fælder vi træer på Dyrespringvej og i Hospitalsparken.

Rådhusets åbningstider over jul og nytår

11/12 2017

Rådhuset holder lukket mellem jul og nytår (den 25.-29. december).

Ejendomsskattebilletten 2018

07/12 2017

Ejendomsskattebilletten for 2018 udsendes i uge 49.

Netværks- og videnscafé for mennesker med en demenssygdom og deres pårørende

05/12 2017

Netværks- og videnscaféen er et nyt tilbud, som holdes i samarbejde med demenskoordinatorerne i Herlev Kommune og Alzheimerforeningen.

Motionsløb medfører ændringer i trafikken

04/12 2017

Herlev Løbe- og Atletikklub holder årets Frostcup søndag den 10. december 2017. Løbet foregår på stisystemet omkring Herlev Idrætsanlæg.

Vandledningsrenovering på Langdyssen

01/12 2017

Mandag den 4. december starter NCC på vegne af HOFOR A/S med de afsluttende vandledningsrenoveringsarbejder på Langdyssen.

Vejændring på Runddyssen og Langdyssen

28/11 2017

En ny ensretning er trådt i kraft på en del af Langdyssen samt på det nye vejstykke fra Runddyssen.

Herlev Kommunalbestyrelse 2018-2021

22/11 2017

Navnene på de 19 medlemmer, som er valgt til kommunalbestyrelsen, er nu offentliggjort.

Midlertidig lukning af krydset Hjortespringvej / Herlevgårdsvej

21/11 2017

Vejkrydset Hjortespringvej/Herlevgårdsvej lukkes delvist natten til den 25. november.

Indskrivning til skole

10/11 2017

Børn starter i skole det år, hvor de fylder 6 år - læs mere indskrivning, overgangen fra daginstitution til SFO, skoleudsættelse, frit skolevalg og skoledistrikterne.

Midlertidig parkering

10/11 2017

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til forslag om flere permanente parkeringspladser ved Skinderskovhallen og Hjortespringbadet.

Ny trygheds-app

27/10 2017

Herlev Kommune har lanceret en trygheds-app, så du kan tippe os om, hvor det føles mindre trygt at færdes.

Kommunalvalg 2017

24/10 2017

Den 21. november 2017 er der kommunalvalg. Herlev Kommune deltager i den fælles kampagne, som KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet står bag, for at styrke valgdeltagelsen.

Morgenbrød til de tidlige cykelpendlere

23/10 2017

Pendler du på cykel, og bliver du i sadlen trods efterårets mørke, kulde og blæst? Så kan du se frem til fredag den 27. oktober, hvor Herlev Kommune fra kl. 07.00 deler morgenbrød ud på Frederikssundruten ved BIG Shoppingcenter i retning mod København.

Madam Skrald kører igen

18/10 2017

Madam Skrald-bilen kører nu igen, efter den tidligere på ugen fik driftsproblemer. Bilen vil også køre i weekenden.

Affaldsportalen - hurtig besked om dit skrald

12/10 2017

Affaldsapp gør det let at holde styr på dine affaldsordninger.

Brevstem til kommunal- og regionsrådsvalget

09/10 2017

Kommunal- og regionsrådsvalget 2017 finder sted tirsdag den 21. november 2017. Du kan brevstemme fra tirsdag den 10. oktober og frem til fredag den 17. november 2017.

Resultat af valg til Ældrerådet

04/10 2017

Se medlemmerne af Ældrerådet 2017-2021

Bredt flertal i Herlev Kommunalbestyrelse indgår budgetaftale ”Sammen om tryghed og fællesskab”

22/09 2017

Fredag den 22. september 2017 har Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Helge Larsen (uden for parti) i Herlev Kommune underskrevet budgetaftalen for 2018. Det vil sige, at 18 ud af kommunalbestyrelsens 19 mandater står bag budgetaftalen for næste år.

Sæt pris på andre

29/08 2017

På herlev.dk kan du give dit bud på, hvem der fortjener at modtage en af Herlev Kommunes tre priser - Erhvervsprisen, Handicapprisen eller Frivillighedsprisen.

Registrering af erhvervsejendomme i BBR

23/08 2017

Frem til oktober 2018 sender SKAT breve til ejere og administratorer erhvervsejendomme for at indsamle nye og mere detaljerede oplysninger om erhvervsejendomme til Bygnings- og Boligregistret (BBR) Læs mere ...

Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr

22/08 2017

Herlev Kommune sender omkring den 22. august 2017 en opkrævning til alle virksomheder omfattet af betalingsreglerne for erhvervsaffald.

Snart 65 år? Få styr på folkepensionen

21/08 2017

Husk, du selv skal søge folkepension – den bliver ikke udbetalt automatisk.

Pas på skolebørnene i trafikken

08/08 2017

Sommerferien lakker mod enden – og der er igen skolebørn på vejene. Herlev Kommune er med i den landsdækkende trafiksikkerhedskampagne, som varer frem til 3. september.

Invitation til borgermøde

11/07 2017

Hvordan ønsker du som borger, erhvervsdrivende eller forening at blive mødt af din kommune? Og hvordan skal fremtidens rådhus fungere? Det vil vi gerne finde svar på.

Følg os på Facebook

17/05 2017

Herlev Kommune lancerer nu en kommunal side på Facebook.

Hold hunden i snor – så er du flink af natur

11/05 2017

En kampagne fra Friluftsrådet minder hundeejerne om, at de skal holde hunden i snor, når de tager ud i naturen.

Herlev Kommune har ansat ny velfærdsdirektør

04/05 2017

Mette Riegels får som ny velfærdsdirektør med virkning fra den 1. juni 2017 ansvar for Center for Dagtilbud og Skole, Center for Børn, Familie og Handicap samt Center for Omsorg og Sundhed.

To supercykelstier løber gennem Herlev

25/04 2017

Region Hovedstaden har et net af supercykelstier. To af supercykelstierne går gennem Herlev Kommune, nemlig Frederikssundruten og Ring 4-ruten.

Vi lægger ny asfalt

07/04 2017

Fra april til starten af august 2017 lægger vi ny asfalt på en række veje og stier.

Bus 5C kører til Herlev

06/04 2017

Herlev Kommune har fået en ny buslinje – linje 5C også kaldet Cityline.

Træfældning ved Gammelgaard

30/03 2017

I efteråret 2016 knækkede en stor gren af kastanjetræet i haven ved Gammelgård. I den anledning blev træets sundhedstilstand igen undersøgt.

Omvejen – et nyt tilbud til unge med problemer

30/03 2017

Omvejen flytter ind i nye lokaler og byder i den anledning velkommen til åbningsreception torsdag den 6. april 2017 kl. 15.30. Herlev Bygade 50 C, 2730.

Sæson for afhentning af haveaffald begynder

13/03 2017

Fra mandag den 3. april til og med torsdag den 30. november kan du få hentet haveaffald hver uge, hvis du bor i hus.

Ny direktør ansat fra 1. april

10/02 2017

Herlev Kommune har nu ansat 47-årige Charlotte Wieth-Klitgaard, som får et fagligt vidtspændende ansvarsområde.

”Hvordan har du det?”

06/02 2017

Det spørgsmål stiller Region Hovedstaden i den kommende periode 2.450 borgere i Herlev Kommune.

Vi renoverer vejbelysningen

02/02 2017

I 2017 energirenoverer Herlev Kommune vejbelysningen. Læs hvor vi arbejder og hvornår.

Med Gammelgaard til Indonesien

02/02 2017

Gammelgaard, kunst- og kulturhus for moderne kunst, inviterer på en tur til Indonesien med alt, hvad det indebærer af autentiske oplevelser.

Legat målrettet ældre med høj boligudgift

02/02 2017

Enkefru Mathilde Jørgensens legat er målrettet ældre værdigt trængende personer over 60 år, der bor i Herlev Kommune, og som har en høj boligudgift.

Opkrævningen er lukket den 31. januar

19/01 2017

Herlev Kommunes opkrævning er lukket tirsdag den 31. januar 2017.

Værd at vide om ejendomsskattebilletten 2017

12/12 2016

Ejendomsskattebilletten for 2017 blev udsendt med digital post i december - første rate forfalder 6. januar, husk at angive præcist kroner/øre-beløb.

3.655 borgere deltog i herlevundersøgelsen

05/12 2016

Den 30. november sluttede undersøgelsen, hvor alle borgere over 18 år havde mulighed for at besvare et spørgeskema om bl.a. deres brug af Herlevs kultur- og fritidsfaciliteter samt tilfredshed med kommunens service.

Herlev passer på Herlev

05/12 2016

Herlev skal være en tryg by for alle borgere. For vores børn, for vores ældre, for vores unge – og for dig.

Se den politiske mødekalender for 2017

16/11 2016

Den politiske mødekalender for 2017 er klar.

Institutionstakster i 2017

16/11 2016

Se taksterne for børn i Herlev Kommunes institutioner gældende fra 1. januar 2017.

Tilskud til frivilligt socialt arbejde

16/11 2016

Kommunalbestyrelsen har i budget 2017 afsat 93.000 kr., der kan uddeles til frivilligt socialt arbejde udført af borgere, foreninger og virksomheder.

Hjortespringbadet er lukket i uge 48

10/11 2016

Fra og med mandag den 28. november til og med søndag den 4. december er alle bassiner samt omklædnings- og badefaciliteter i Hjortespringbadet lukkede.

Undervisningsministeren besøgte Kildegårdskolen

31/10 2016

4.a på Kildegårdskolen Øst fik mandag den 31. oktober besøg af undervisningsminister Ellen Trane Nørby, der kom for at få indblik i Kildegårdskolens måde at arbejde med den åbne skole og læringsmålsstyret undervisning.

Kontanthjælpsloft – få råd og vejledning

26/10 2016

1. oktober træder kontanthjælpsloftet i kraft. Får du boligstøtte eller særlig støtte ud over din kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, så kan kontanthjælpsloftet betyde, at du får mindre udbetalt.

Husk at forny din fritagelse fra Digital Post

20/10 2016

Mød op i Borgerservice inden den 31. oktober, hvis du tilbage i 2014 blev fritaget for digital post, og fortsat ønsker at modtage papirpost fra det offentlige i din fysiske postkasse.

Nye sundhedskort på vej

20/10 2016

Ved en fejl har Region Hovedstaden sendt sundhedskort med forkerte adresser ud til en række borgere. Nye kort er undervejs

Budgetoplæg 2017

07/09 2016

Mange års ansvarlig økonomisk styring ruster Herlev til at møde fremtiden med høje ambitioner. Vi sikrer service til alle og bygger nyt til gavn for fællesskabet. Vel at mærke uden at sætte kassebeholdningen over styr.

Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr

05/09 2016

Herlev Kommune udsender i disse dage opkrævning til alle virksomheder omfattet af betalingsreglerne for erhvervsaffald.

Et stærkt Herlev starter med børn og forældre

26/08 2016

”På sporet af det gode børneliv” hedder Herlev Kommunes strategi for tidlig forebyggelse. Den baner vej for, at alle Herlevs børn trives og udvikler sig fra de er helt små. Læs mere...

Abonner på ’Nyt fra Herlev Kommune’

18/08 2016

– og vær med i konkurrencen om et gavekort til BIG BIO for to personer. Tilmeld dig senest søndag den 4. september.

Abonner på nyheder om Herlev

11/08 2016

Se hvor vi lægger ny asfalt og graver, hør om trafikomlægninger, få besked om parkering og følg med i arrangementer og tilbud.

Alkolinjen og Krisetelefonen

01/08 2016

Du står ikke alene, når livet bliver svært. Læs hvor du kan få gratis, professionel rådgivning om alkoholproblemer og psykiske kriser.

Frivillig i Herlev Kommune vinder Fællesskabsprisen 2016

09/06 2016

Frivillig i Herlev Kommune, Pia Isert, har i dag den 9. juni 2016 vundet Fællesskabsprisen for sin fantastiske støtte til sårbare unge i Herlev Kommune, som står uden for arbejdsmarkedet.

Støjreducerende asfalt og lavere hastighed kan reducere trafikstøjen

28/04 2016

Herlev Kommune har vedtaget en ny støjhandlingsplan, der kan minimere trafikstøjen i Herlev.

Herlevs folkeskoler skal inspirere

14/04 2016

Onsdag den 13. april 2016 besøgte Anna Me Allerslev, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg to af Herlevs skoler sammen med Herlevs borgmester, Thomas Gyldal Petersen.

Udvikling af Herlev Bymidte

14/04 2016

Her kan du læse om VVM-redegørelse og planlægning for Herlev Bymidte.

Ny kommunaldirektør i Herlev Kommune

14/04 2016

Herlev Kommune har ansat 53-årige Jesper Zwisler som ny kommunaldirektør. Jesper Zwisler overtager stillingen efter direktør Flemming Olsen, som har været konstitueret kommunaldirektør siden december 2015.

Af med pap og plastik

11/03 2016

Bor du i hus, kan du fra april få hentet pap og plastik.

Fortov på Krebsdammen nedlægges

03/03 2016

Fortovet nedlægges, og busstoppestedet Tibbevangen flyttes. Det sker mandag den 7. marts 2016.

Bolighjælp til flygtninge

29/02 2016

Vi har brug for din hjælp til at huse flygtninge. Det skyldes, at Herlev Kommune i 2016 ekstraordinært skal modtage 26 flygtninge - og der er allerede i dag lang venteliste til den kommunale boliganvisning.

Brugere er godt tilfredse med Borgerservice

16/02 2016

283 borgere gav har deltaget i brugerundersøgelse om tilfredshed i Borgerservice. Læs mere...

Flere unge vil være faglærte

29/01 2016

At blive faglært har fået højere status blandt unge, der også føler sig bedre vejledt om erhvervsuddannelser. Det konkluderes blandt andet på et treårigt projekt i Herlev, Ishøj, Albertslund, Vallensbæk og Gladsaxe, hvor flere unge har valgt erhvervsuddannelser end i resten af landet.

Nye regler for økonomisk friplads

15/01 2016

Fra 1. januar 2016 er reglerne for økonomisk fripladstilskud ændret - både for ny ansøgere, og for dig, der allerede modtager tilskud.

Forslag til lokalplan 99 i høring

13/01 2016

Lokalplan 99, der omhandler et blandet boligområde syd for Glødelampen, er i høring frem til den 30. marts

Nye regler vedr. forældrebetaling pr. 1. januar 2016

11/12 2015

Fra årsskiftet er der nye takster for institutionspladser for 0-6-årige.

Fældning af poppeltræer

02/12 2015

Efter snevejr og storm er det blevet nødvendigt at fjerne de flotte poppeltræer ved Gammelgaard

Tilskud til frivilligt socialt arbejde

02/12 2015

Kommunalbestyrelsen har i budget 2016 afsat 91.000 kr. til frivilligt socialt arbejde udført af borgere, foreninger og virksomheder.

Opkrævning af ejendomsskattebillet

01/12 2015

Ejendomsskattebilletten for 2016 udsendes mandag den 7. december 2015.

Pas på nedfaldne træer og grene

25/11 2015

Vi får i øjeblikket mange meldinger om knækkede grene efter weekendens snefald, så pas på hvor du færdes.

Status på snerydning

23/11 2015

Efter weekendens snefald og den efterfølgende frost har vi travlt med at rydde sneen væk fra vejene.

Din mening tæller

19/11 2015

Vi tager temperaturen på brugernes tilfredshed i Borgerservice fra den 26. november til 3. december.

Jul i Herlev

18/11 2015

Fredag den 27. november tænder borgmesteren byens juletræ. Kom og vær med, når julehyggen spreder sig byen.

Et minuts stilhed kl. 12

16/11 2015

Efter weekendens ulykkelige begivenheder i Paris, vil Herlev Kommune holde 1 minuts stilhed kl. 12-12.01

Du er vigtig for Herlev

12/11 2015

Herlev har brug for de frivillige ildsjæle, og inviterer nu til 'Nexus - Topmøde For Frivillige' den 5. december - læs mere...

Vejafspærring ved Herlev Hovedgade

04/11 2015

Snehvidevej og Svanereden er spærret ved Herlev Hovedgade frem til den 18. november 2015

Trafikændringer ved åbning af BIG Shopping

22/10 2015

Lørdag den 31. oktober åbner BIG, og der forventes op imod 100.000 besøgende. Det betyder ændringer i trafikken.

Natur- og Klimarådet støtter gode ideer

19/10 2015

Send din idé til at forbedre naturen, miljøet eller klimaet, og se om du kan få økonomisk støtte til projektet.

Brevafstemning til folkeafstemningen om EU-retsforbeholdet

08/10 2015

Torsdag den 3. december afholdes folkeafstemning om EU-retsforbeholdet. Du kan stemme, når du vil.

Havfruevej lukkes

08/10 2015

Fra mandag den 12. oktober lukker vi Havfruevej permanent for at undgå øget trafik og parkering på vejen.

Fejl i begge opkrævninger af erhvervsaffaldsgebyrer

08/10 2015

Da vi udsendte 2. faktura for erhvervsaffaldsgebyrer, kom momsen ved en fejl igen ikke med.

Trafikkaos lørdag udeblev

02/10 2015

En butik i BIG Shopping valgte med meget kort varsel at åbne før tid. Politiet forudså, at åbningen ville skabe massive trafikproblemer lørdag den 3. oktober.

Budgetaftale 2016 vedtaget

01/10 2015

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre og Det Konservative Folkeparti har indgået aftale for Herlev Kommunes budget for 2016. Budgetaftalen blev vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet den 7. oktober 2015.

Sammen skaber vi et stærkere Herlev

01/10 2015

Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. august 2015 Herlev Kommunes nye vision, 'Sammen skaber vi et stærkere Herlev'. Læs den her.

Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr

01/10 2015

Den 1. oktober udsendes opkrævning til alle virksomheder omfattet af betalingsreglerne for erhvervsaffald.

Influenza? Nej tak

29/09 2015

Tilhører du risikogruppen for at blive alvorligt syg af influenza, kan du blive vaccineret gratis.

Mulig forekomst af rødligt vand

29/09 2015

En reparation på Lejre Vandværk kan forårsage rødbrunt vand i hanerne på grund af kalk og okker. Læs mere...

Kast - jeg kan godt li' plast

25/09 2015

Sådan siger affaldscontainerne nu hos boligselskabet Toftegård, der har fået hjælp til affaldssorteringen af affaldsagenter fra Herlev Byskole.

Kender du årets frivillige?

10/09 2015

Hvem synes du skal modtage Frivillighedsprisen 2015? Giv din forklaring og stemme senest den torsdag den 15. oktober.

Indvielse af ombygning på Kildegårdskolen Øst

20/08 2015

Mandag den 24. august indvies ombygningen på Kildegårdskolen Øst, der skal gøre elevernes læring og trivsel bedre og styrke samarbejde mellem pædagoger og lærere.

Hvem fortjener Handicapprisen 2017?

18/08 2015

Kender du en eller flere, der har gjort en særlig indsats for mennesker med handicap?

Herlevløbet 2015 - afspærring af Herlev Bymidte

17/08 2015

Herlevløbet afvikles søndag den 23. august 2015 kl. 10.00 med start og mål i Herlev Bygade.

Derfor skal aktuel opkrævning betales

13/07 2015

Aktuel opkrævning af renter af for sent betalte ejendomsskatter giver en del henvendelser til Herlev Kommune. Opkrævningen skal dog betales - læs her hvorfor.

Græsslåning i Hjortespringkilden

01/07 2015

For at bevare den vilde flora og fauna på Hjortespringskilens åbne græssletter og -enge slås græsset i øjeblikket.

Ingen kontanthjælp til uddannelsessøgende i sommerferien

18/06 2015

Se de specifikke regler for modtagelse af kontanthjælp i sommerferien

Stormløb på borgermøde om letbanen

28/05 2015

Torsdag den 28. maj afholdt Hovedstadens Letbane og Herlev Kommune et velbesøgt høringsmøde om VVM-redegørelsen for letbanen i Ring 3.

Fejl i opkrævning af ejendomsskat

22/05 2015

Er du husejer, skal du være opmærksom på, at der eftersendes girokort til opkrævning af 2. rate af ejendomsskatten.

Kom og hør sidste nyt om letbanen

20/05 2015

VVM-redegørelsen (redegørelse af miljøpåvirkning) for letbanen i Ring 3 er i offentlig høring. Derfor inviteres du til høringsmøde.

Nødbibliotek åbner til juni

29/04 2015

Planen for et nødbibliotek efter brand og sodskader på Hjortespring Bibliotek er nu på plads.

Hørkær spærres for gennemkørende trafik

28/04 2015

Der gennemføres et trafikforsøg på Hørkær, som vil være spærret for gennemkørende trafik i svinget ud for Glødelampen.

Abonner på nyheder fra Herlev Kommune

28/04 2015

- og deltag i konkurrencen om en iPad Air 2. Tilmeld dig inden den 1. juni 2015. Læs mere...

Kom godt i gang med træningen - gratis

24/04 2015

Mandag den 4. og tirsdag 5. maj kl. 10-12 kan du få gratis vejledning i, hvordan du kan komme i gang med træningen. Det sker på ”Hjertet”, Herlevs motionslegeplads for voksne. Læs mere...

Starter dit barn i SFO til maj?

22/04 2015

Hvis dit barn starter i SFO fra 1. maj 2015, så tjek din e-Boks for opkrævningen.

Nedrivning af boliger ved Herlev Hospital

20/04 2015

Herlev Hospital udvides, og i den forbindelse bliver hospitalets rekrutteringsboliger revet ned.

Mødested ændret for Familie- og Forebyggelsesudvalget

10/04 2015

Familie- og Forebyggelsesudvalgets møde den 16. april, kl. 17:00 flyttes til Gl. Hjortespringskole.

Haveaffald og gratis muld

31/03 2015

Fra 1. april henter vi igen dit haveaffald, og du kan hente gratis kompostmuld på genbrugsstationen.

Pas i Herlev ikke berørt af fejl

27/03 2015

Fejl hos en leverandør betyder, at pas udstedt i 44 kommuner tilbagekaldes. Pas udstedt i Herlev er ikke berørt af fejlen.

Justitsmininsteren på besøg

24/03 2015

De lokale kriminalpræventive og forebyggende tiltag i boligområdet ved Hjortegården var omdrejningspunktet for justitsminister Mette Frederiksens besøg mandag den 23. marts 2015. Besøget startede med en gåtur i området med borgmester Thomas Gyldal Petersen og nogle af kommunens fagfolk.

Folkeskoler i god udvikling

19/03 2015

Skolernes resultater bliver på de fleste områder bedre år for år, viser ny kvalitetsrapport for folkeskolerne 2013-2014 - læs mere...

God start for SHS-teamet

12/03 2015

SHS-teamet yder specialiseret hjemmesygepleje hos ældre medicinske borgere, der er blev udskrevet fra hospitalet. Tirsdag blev teamet officielt indviet, men er allerede godt i gang med at forhindre genindlæggelser af i både Herlev, Ballerup og Furesø kommuner

ErhvervsNyt er på gaden

11/03 2015

I dag blev første udgave af Herlev Kommunes nyhedsbrev til erhvervslivet udsendt.

Hjortespring Bibliotek lukket på grund af brand

02/03 2015

En brand har ødelagt Det Flyvende Korps' kontorbygning lørdag og medført alvorlige sodskader på Hjortespring Bibliotek. Biblioteket er derfor lukket på ubestemt tid. Der arbejdes på løsninger omkring de aktiviteter, der foregår på Hjortespring Bibliotek samt de materialer, som ligger til afhentning.

Miljøvenlige affaldsbeholdere til hundeefterladenskaber vækker interesse

08/01 2015

Forsøgsvis skal fem nye typer affaldsbeholdere først og fremmest mindske generne fra hundeefterladenskaber ved kompostering i et hul i jorden under beholderne.

Ny film om frivillige

09/12 2014

Se eller gense dokumentarfilmen "Frivillige liv i Herlev", som havde premiere til fest for frivillige.

Handicapprisen 2014

03/12 2014

Det blev 18 elever fra 5.a fra Kildegårdskolen og deres lærerteam, der løb med dette års Handicappris

Tilskud til frivilligt arbejde

12/11 2014

Senest den 1. januar kan du igen søge tilskud til frivilligt arbejde - se her, hvad du kan ansøge om.

Hjælp og støtte til parkinsonpatienter

04/11 2014

Herlev Kommune tilbyder parkinsonramte borgere -uanset alder- og deres pårørende rådgivning, hjælpeforanstaltninger og/eller nødvendig koordination i relation til behandling eller andre indsatser.

Undgå rykkere og efterfakturering

17/10 2014

Har du også oplevet at få rykkere for små beløb fra det offentlige, eller fået besked om forkert indbetaling? Så burde du måske tilmelde dig Betalingsservice.

Toårig budgetaftale vedtaget

08/10 2014

Herlev Kommunalbestyrelse har onsdag den 8. oktober vedtaget budgetaftalen for 2015-2016. Læs mere...

Skoleelever bygger deres drømmerum

06/10 2014

Hvad er et godt hjem? Hvordan bor og lever vi sammen – og alene? Kig forbi Herlev Bibliotek og drøm med...

Ændrede åbningstider for Jobcentret

03/10 2014

Pr. 1. oktober lukker jobcentret kl. 17 om torsdagen. Læs mere...

Herlev Erhvervspris 2014

01/10 2014

Kai Dige Bach, der i 56 år har drevet virksomhed i Herlev, blev dette års vinder af Herlev Erhvervspris for sin stærke tilknytning til Herlev og det lokale erhvervsliv samt lysten til at hjælpe iværksættere på vej. Læs mere...

Budgetaftalen i hus

25/09 2014

Herlev Kommunalbestyrelse indgår igen toårig budgetaftale. 17 ud af 19 medlemmer stemmer ja, og A, C, O og V underskriver aftalen.

H.K.H. Prinsesse Marie sætter fokus på brandsikkerhed

24/09 2014

H.K.H. Prinsesse Marie deltog den 30. september i et arrangement i Birkehaven, i anledning af den landsdækkende brandforebyggelsesuge i uge 40.

Velkommen i Borgerservice

11/09 2014

Torsdag den 25. september blev det nye borgerservicecenter officielt indviet. Se billeder fra dagen, og se, hvem der vandt i iPad-konkurrencen

Erhvervsklimaet fortsat i top

05/09 2014

Herlev ligger nr. 3 i hovedstadsregionen og nr. 16 på landsplan i DI's årlige erhvervsklimaundersøgelse blandt lokale virksomheder.

Hvad byder fremtiden på?

19/08 2014

Kom indenfor i Medborgerhuset den 25. august og hør om kommuneplanen 2013-25. Læs mere...

Støt stigning i tilmeldinger til Digital Post

18/08 2014

22.595 herlevborgere får brev om overgangen til Digital Post inden den 1. november. Er du tilmeldt Digital Post?

Fældning af træer

15/08 2014

Poplerne ved Boldklubben B73 på Elverhøjen fjernes på grund af råd. Læs mere...

Afbrændingsforbud ophører

14/08 2014

På grund af den seneste tids regn er det igen tilladt at bruge åben ild i det fri.

Ny hundefold i Hospitalsparken

29/07 2014

Hundefolden har tre indgange og giver mulighed for at lade hundene løbe frit.

Afbrændingsforbud

28/07 2014

På grund af den lange tørke indføres afbrændingsforbud i Herlev Kommune gældende fra 28. juli. Forbuddet gælder også, selv hvis der kommer enkelte regnbyger.

Problemer med selvbetjening?

01/07 2014

Borger.dk's selvbetjeningsportal har over en længere periode været ramt af problemer, oplyser DR.

Tandplejens kontaktinformation

30/06 2014

Tandplejens administration får den 1. august 2014 nyt telefonnummer og ny e-mail adresse

Partnerskab vil forhindre banderekruttering

23/06 2014

Under Folkemødet 2014 præsenterede Københavns Vestegns Politi sit partnerskab med Herlev, Ballerup og Gladsaxe kommuner, der skal forebygge, at unge involveres i bandekriminalitet.

Mere fysisk aktivitet i daginstitutionerne

20/06 2014

Det bliver sund hverdagskost i alle Herlevs daginstitutioner, efter 30 pædagoger har været på efteruddannelse.

Stærke visioner i ny erhvervsstrategi

19/06 2014

Attraktiv erhvervskommune med smidig sagsbehandling. Det er essensen af, hvordan erhvervslivet skal opleve Herlev Kommune. Herlev Kommunalbestyrelse godkendte i går Herlevs nye erhvervsstrategi.

Velkommen til Lokalnetværket for Unge

04/06 2014

De næste to år fungerer Gl. Hjortespringskole som hjemsted for "Lokalnetværket for Unge". Netværket består af både politifolk, pædagoger og akademikere, og er en del af den partnerskabsaftale, som i september 2013 blev indgået mellem Københavns Vestegns Politi og Herlev, Ballerup og Gladsaxe Kommuner for at forebygge bandekriminalitet.

Sæt pris på andre

21/05 2014

Nu kan du nemt via herlev.dk give dit bud på, hvem der fortjener at modtage en af Herlev Kommunes tre priser - Erhvervsprisen, Handicapprisen eller Frivillighedsprisen.

Ildsjæle, iværksættere og indspark til skolereformen

19/05 2014

Bliv klogere på det hele i HerlevMagasinet - læs mere...

Udbetaling Danmark beregner boligstøtte og varmetillæg

02/04 2014

Oplysninger om varmeregnskab (gælder kun pensionister) og huslejeforhøjelser i forbindelse med beregning af boligstøtte og varmetillæg skal sendes via borger.dk eller til Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

Fejlbehæftede rykkergebyrer er nu rettet

11/02 2014

I samarbejde med KMD er fejlbehæftede rykkergebyrer nu rettet, og Herlev Kommune beklager de gener, som udsendelsen har medført. Herlev Kommune gør opmærksom på, at betaling af PBS-tilmeldte ydelser ikke udløser rykkergebyr medmindre betalingsfristen overskrides.

Strøm på de politiske møder

19/12 2013

På Politiker Web kan du nemt finde dagsordner, referater og bilag. Du kan også vælge at oprette abonnement på nyhedsbreve fra de udvalg, råd og fora, som du har interesse i. Med et abonnement kan du få e-mails tilsendt, når der tilføjes nye dagsordener eller referater til et udvalg, råd eller fora - læs mere...

Nye familieboliger med haver ned til åen

10/10 2013

Først var det et fritidshjem, så en brandtomt. Nu bygges der 12 skønne familieboliger lige ned til Kagsåen på en dejlig grøn plet i Herlev. Læs mere...

Herlev har hovedstadsregionens bedste erhvervsklima

11/09 2013

I Dansk Industris netop offentliggjorte undersøgelse af kommunernes lokale erhvervsklima placerer Herlev Kommune sig som den kommune i hovedstadsregionen, der har det bedste erhvervsklima.

Indsats mod bandekriminalitet skærpes yderligere

11/09 2013

Herlev, Gladsaxe og Ballerup har i dag underskrevet en partnerskabsaftale med Københavns Vestegns Politi for at forebygge bandekriminalitet og samtidig øge trygheden i udsatte boligområder i de tre kommuner.

Viser 1 - 151 af 151 poster per side: 10 20 30 Alle
Handlinger tilknyttet webside
Sidst opdateret 08/05 2015
Kontakt

Herlev Kommune
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Send os en mail
tlf. 44 52 70 00