Nye restriktioner for besøg på plejehjem

Beboere på plejehjem mv. må udelukkende få indendørs besøg ved kritisk sygdom - eller af hver én udvalgt nær pårørende.

Fredag den 11. september 2020 modtog Herlev Kommune, sammen med 17 andre kommuner i Hovedstadsområdet, et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at udstede midlertidige restriktioner mod besøgendes adgang til plejehjem mv. Den 30. september forlængede Styrelsen for Patientsikkerhed påbuddet om besøgsrestriktioner på alle plejeboliger i kommunen.

Påbuddet er gældende indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt påbud, dog senest indtil 1. marts 2021, hvor bekendtgørelsen ophæves. Ophævelse vil ske så hurtigt, som det er forsvarligt.

Det midlertidige besøgsforbud gælder samtlige kommunale og private plejehjem, plejecentre, plejeboliger og aflastningspladser mv., der er beliggende i kommunen.

De midlertidige besøgsrestriktioner gælder for indendørs besøg på plejehjem mv. og betyder, at:

  • besøg (på indendørs arealer) på plejehjem mv. ikke kan ske, med mindre besøget sker i en kritisk situation, dvs. en kritisk syg eller døende person eller en person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg
  • besøg (på indendørs arealer) på plejehjem mv. ikke kan ske, med mindre den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren, f.eks. beboerens ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn. Der kan udpeges én ”nærmeste pårørende” pr. beboer.
     

Ved udendørs besøg gælder således ikke ovennævnte restriktioner, men besøg på udendørs arealer skal på forhånd godkendes og aftales med plejepersonalet. Beborere på plejehjem mv. har også lov til at besøge pårørende på hjemmeadresser.

I henhold med retningslinjerne er det, ganske om i marts 2020, formanden for Herlev kommunalbestyrelse, som på vegne af kommunalbestyrelsen har besluttet at udstede det midlertidige besøgsforbud. Sammenlignet med i foråret er restiktionerne denne gang dog med større hensyntagen til såvel beboere som pårørendes behov for kontakt.