Forside | Nyheder | Nye regler vedr. forældrebetaling pr. 1. januar 2016

Nye regler vedr. forældrebetaling pr. 1. januar 2016

Fra årsskiftet er der nye takster for institutionspladser for 0-6-årige.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har skærpet bekendtgørelse og vejledning for fastsættelse af forældrebetaling til dagtilbud.

Det betyder, at Herlev Kommune fra årsskiftet ikke længere må opkræve enhedstakst for institutionspladser for 0-6-årige. De nye takster i skemaet herunder er gældende fra den 1. januar 2016.

InstitutionstypeMånedlig takst gældende fra den 1. januar 2016
Dagplejen inkl. frokost 2.961 kr.
Heldagsinstitution – 0-2 årige 2.722 kr.
Heldagsinstitution – 3-5 årige 1.663 kr.
Obligatorisk frokostmåltid for børn i heldagsinstitution 390 kr.
SFO 1.592 kr.
Skolefritidsklub (4.-6. klasse) 445 kr.

Forældrebetalingstaksterne forudsætter betaling i 12 måneder. Vi opkræver et restancegebyr på 250 kr., hvis vi ikke har modtaget betalingen rettidigt og derfor skal sende en rykkerskrivelse. Er der restance vedrørende betaling af dagtilbud eller SFO, kan det blive modregnet i hele børne- og ungeydelsen.

TIP!
Det kan være en god ide at tilmelde betalingen via bankernes betalingsservice, så betalingen automatisk trækkes hver måned.

Ny lov om økonomisk fripladstilskud fra den 1. januar 2016

Hvis dit barn er berettiget til friplads, beregnes tilskuddet efter din indkomst, og efter den 1. januar 2016 tjekkes din indkomst hver måned med oplysninger hos SKAT. Det sker automatisk.

Har du modtaget for lidt eller for meget i tilskud, vil du enten få  pengene refunderet, eller du vil modtage en ekstraopkrævning. Hvis du allerede modtager fripladstilskud, er du automatisk omfattet af de nye regler pr. 1. januar 2016.

Fripladstilskud - indtægtsgrænser

Du kan pr. 1. januar 2016 få bevilget hel eller delvis nedsættelse af forældrebetalingen, hvis du kan dokumentere, at din aktuelle indkomst ligger under 166.401 kr. om året, eller hvis din aktuelle indkomst ligger mellem 166.401 kr. og 516.800 kr.

Indtægtsgrænserne forhøjes med 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år, ud over det første barn. For enlige forsørgere forhøjes indtægtsgrænserne med 58.211 kr.

Vi kan også tildele friplads, hvis der er tale om særlige sociale- og pædagogiske forhold sammenholdt med en samlet vurdering af din familiens økonomiske forhold.

Du kan søge fripladstilskud på borger.dk. Fripladstilskuddet har virkning fra den efterfølgende måned.

Søskendetilskud

Har du flere børn i dagtilbud i Herlev Kommune, skal du betale fuld pris for den dyreste plads, og derefter får du 50 % tilskud til søskendebørn. Tilskuddet omfatter alle søskendebørn indmeldt i dagtilbud, SFO og skolefritidsklub. Børn tilknyttet fri- og privatskoler er IKKE omfattet af reglen om søskendetilskud.

Om pladsanvisningen

Herlev Kommunes pladsanvisning er digital. Det betyder, at du skal benytte Digital Pladsanvisning på www.borger.dk, som du logger på med dit NemID.

www.borger.dk kan du skrive dit barn op til dagtilbud, SFO og skolefritidsklub, se placering på ventelisten, beregne og søge om økonomisk fripladstilskud samt udmelde dit barn.

Al henvendelse omkring pladsanvisningen skal ske til Borgerservice.

Sidst opdateret 14/11 2016
Kontakt

Herlev Kommune
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Send os en mail
tlf. 44 52 70 00