Ny plan for et grønt og levende erhvervskvarter

Sidste hånd er netop lagt på kommunens vision for Erhvervskvarteret med fritidstilbud, stærke fællesskaber og plads til både boliger og erhverv.

Herlev er med sin centrale placering i hovedstadsområdet en attraktiv by for tilflyttere. Den store efterspørgsel på boliger i Herlev har gjort Erhvervskvarteret til et oplagt beboelsesområde - hvor et nyt og levende kvarter kan vokse frem. 

Herlev Kommunes vision for erhvervskvarteret skal sikre, at bydelen fortsætter en bæredygtig udvikling, som rummer både bolig og erhverv. Det skal danne rammen om et sammenhængende kvarter med attraktive nærmiljøer, grønne rekreative områder og gode forbindelser til den kollektive transport. 

Borgmester Thomas Gyldal Petersen, der er en af drivkræfterne bag visionen, glæder sig over, at et spændende nyt byområde tager form i Herlev:

”Erhvervskvarteret går en spændende udvikling i møde, hvor særligt det grønne, nærmiljøet og fællesskabet er i centrum. Det er et område, som allerede har rykket sig meget, og derfor er det essentielt, at vi får lagt en overordnet plan for området, som sikrer en bæredygtig byudvikling. Bydelen skal rumme alt det, der udgør det gode hverdagsliv, så vi får en bydel med gode mødesteder, daginstitutioner og fritidsaktiviteter,” siger Thomas Gyldal Petersen.

En ny grøn og sammenhængende struktur bliver en vigtig del af det nye kvarter. Det udformes i et grønt ’loop’ med en rekreativ forbindelse rundt i området, som inviterer til aktivitet og ophold. Det grønne loop kobles op mod færdselsnettet for gående og cyklende og sikrer gode forbindelser til Herlev Bymidte, letbanestationer, S-togstationen og den regionale grønne struktur. 

Blandet by og erhverv

Dele af det eksisterende erhverv fortsætter med at have hjemme i kvarteret. En af de virksomheder, som fortætter i erhvervskvarteret er Wihlborgs, der servicerer og udlejer erhvervsejendomme. Administrerende direktør i Wihlborgs Peter Ildal Nielsen ser frem til udviklingen: 

”Vi glæder os til at blive en del af en mere levende bydel, som både rummer rekreative områder, handelsliv og fritidstilbud. Det giver nogle nye muligheder for medarbejderne i hverdagen og for virksomhedens evne til at tiltrække ny arbejdskraft. Derudover er det essentielt for os, at der er gode trafikale muligheder, så medarbejderne kan komme nemt til og fra arbejde,” siger Peter Ildal Nielsen.  

Stærkt kultur- og fritidsliv

Det nye erhvervskvarter skal, ligesom resten af Herlev Kommune, have et stærkt kultur- og fritidsliv, så fællesskaber får plads til at opstå. Der bliver etableret mødesteder i kvarteret, som for eksempel et lokalt centrum med forskellige typer aktiviteter og fritidstilbud. Alle nye pladser, aktiviteter og fritidstilbud placeres, så de får tilknytning til det grønne loop. 

Området skal også rumme en ny skole og dagtilbud, som lægges op ad det grønne loop og den kollektive trafik. Placeringen skal bidrage til en nemmere hverdag for forældre, som skal hente og bringe børn på vej til og fra arbejde. Samtidig kan det grønne loop fungere som en udvidelse af skolens udearealer og efter skoletid kan faciliteterne benyttes af lokalsamfundet.