Ny daginstitution på Herlev Byskole

Det bliver byggeteamet JFP Murer & Tømrer A/S og Friis Andersen Arkitekter A/S, der skal opføre den nye daginstitution på Herlev Byskole afd. Eng og samtidig stå for renoveringen af skolen.

Herlev Kommune bygger ny daginstitution på ca. 1.100 m2 for at imødekomme det stigende børnetal i Herlev. Den nye daginstitution skal ligge på Herlev Byskole afd. Eng, og vil dække det kommende behov for daginstitutionspladser, som den øgede befolkningstilvækst i Herlev medfører. Kommunalbestyrelsen har afsat i alt 44,5 mio. kr. til den nye daginstitution og renovering af skolen.

Placeringen af daginstitutionen på Herlev Byskole vil skabe bedre sammenhæng mellem dagtilbud og skole og samtidig lette overgangen fra dagtilbud til skole. Allerede inden skolestart får børn og forældre et større kendskab til skolen – det kan øge trygheden og trivslen i indskolingen.

Borgmester Thomas Gyldal Petersen ser projektet som en naturlig del af udviklingen i Herlev: ”Gennem de seneste år har vi oplevet en markant stigning i børnetallet. Det vidner om, at Herlev fortsat er en attraktiv by for børnefamilier,” siger borgmester Thomas Gyldal Petersen og fortsætter: 

”Vi prioriterer høj kvalitet i dagtilbud og skole og investerer i det fællesskab, som børnene er en del af i hverdagen. Det har vi gjort med et markant løft af normeringerne, hvilket har givet flere hænder i dagtilbuddene. Vi investerer også i gode fysiske rammer, for det er der, børnene skal udfolde sig. Vi ved, hvor vigtigt dagtilbud og skole er for børnenes udvikling. Derfor glæder jeg mig over, at vi får nye pædagogiske læringsmiljøer, som skal være med til at styrke børnenes trivsel, læring og dannelse.” 

 

 

Renovering af faglokaler

I forbindelse med byggeriet renoveres skolens fagfløj, og der etableres musiklokaler med nye faciliteter i den nuværende personalefløj. Der etableres desuden nye fælles personalefaciliteter til det samlede personale, og de eksisterende fysiske rammer optimeres. De nye fælles personalefaciliteter giver mulighed for en styrket synergi og sparring mellem faggrupper på skole og i dagtilbud.

Til opførelsen af den nye daginstitution og renovering af Herlev Byskole afd. Eng har Herlev Kommune valgt JFP Murer & Tømrer A/S som hovedentreprenør og Friis Andersen Arkitekter A/S som totalrådgiver. Byggeriet har fokus på energioptimering i form af belysning med LED-lyskilder og et energieffektivt ventilationsanlæg. Den nye daginstitution forventes at stå færdig medio 2022, samtidig med at renoveringen af skolen afsluttes.