Ny affaldsplan i høring

Affaldsplanen 2022 – 2033 er sendt i høring. Du kan indsende dine kommentarer til den nye affaldsplan frem til den 29. juli 2021.

Affaldsplanen beskriver, hvordan Herlev Kommune vil arbejde med affald de næste 12 år. Med afsæt i FN’s verdensmål og den nationale strategi for affald, er ambitionsniveauet højt. På tværs af Danmarks kommunegrænser bliver affaldssortering strømlinet, og i Herlev betyder det bl.a., at både borgere og virksomheder skal sortere i 10 fraktioner.  

Kommunen er ifølge Affaldsbekendtgørelsen forpligtet til at udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald hvert sjette år. Den skal være detaljeret for de første seks år og overordnet for den resterende del af den 12-årige planperiode.

Læs affaldsplanen her 

Affaldsplanen er sendt i høring fra 3. juni 2021 og otte uger frem til og med torsdag den 29. juli 2021. Det er i høringsperioden du har mulighed for at få indflydelse på de nye ordninger med dine kommentarer. 

Høringssvar sendes til Center for Teknik og Miljø, affald@herlev.dk. Høringssvar skal være Herlev Kommune i hænde senest den 29. juli 2021.