Nu kan du besøge botilbud som normalt

Nu bliver besøg på botilbud mere som normalt

De restriktioner, som i maj blev indført for besøg på botilbud, er nu bortfaldet og erstattet af lokale besøgspraksisser.

Er du nær pårørende til en beboer på et botilbud i Herlev Kommune, kan du igen komme på besøg på en måde, der minder om før coronakrisen. Dog skal de generelle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne stadig overholdes.

I takt med at samfundet gradvist genåbner, er det i Sundheds- og Indenrigsministeriet besluttet at lempe de restriktioner, der har været i forhold til besøg på sociale botilbud.

Der er udsendt information fra Herlev Kommune til pårørende om ændringen samt om lokale besøgspraksisser.

Sundheds- og Indenrigsministeriet meddeler, at der lokalt kan genindføres restriktioner, hvis det er nødvendigt f.eks. pga. lokale smitteudbrud.

De lempede restriktioner gælder ikke plejecentrene.