Nødberedskab i sundhedsplejen

Herlev Kommunes har iværksat et nødberedskab, som omfatter den kommunale sundhedspleje.

Herlev Kommunes sundhedspleje begrænser deres tilbud til udelukkende at gælde børn i alderen 0-1 år.
Sundhedsplejen vil tilbyde deres normale besøgsprofil til denne målgruppe.

Størstedelen af vejledningen fra sundhedsplejersken vil foregå via telefon, så besøg i hjemmet vil være af kortest mulig varighed.
Det skyldes den hastige udbredelse af corona-smitte og regeringens seneste tiltag for at begrænse spredningen.

For sundhedsplejen er det besluttet, at åbent hus-arrangementer, mødregrupper og undersøgelser af skolebørn aflyses.  
 

Kontaktoplysninger til sundhedsplejen