Mulighed for tilskud til støjreducerende vinduer

I 2021 har Herlev Kommune igen en 'støjpulje' med mulighed for at søge tilskud til støjreducerende vinduer.

Bor du ud til en støjbelastet vejstrækning i Herlev Kommune, kan du som husejer - eller din ejendom som helhed - søge om økonomisk støtte til udskiftning af vinduer eller til støjdæmpning af eksisterende vinduer.

Hensigten med en ansøgningspulje er at hjælpe med til, at der kan opnås et lavere støjniveau inde i ens bolig og dermed højne livskvaliteten i boligen.

Nyt for ansøgningspulje i 2021 er:

  • At ansøgninger behandles efterhånden som de modtages, og så længe der er midler i puljen.
  • At det maksimale tilskudsbeløb er en tredjedel af et godkendt projekts udgifter.
     

Læs mere og indsend en ansøgning på www.herlev.dk/stoej