Modtager du sygedagpenge?

Vi har udskiftet IT-system, som har vist sig ikke at fungere helt optimalt endnu.

Det betyder desværre, at sagsbehandlingstiden på udbetaling af sygedagpenge kan blive længere end normalt. Det beklager vi meget, og vi gør, hvad vi kan for at undgå forsinkelser på udbetalingerne. 

Det nye IT-system vil på sigt forbedre sagsbehandlingen og gøre det lettere at følge sygedagpengesager via selvbetjeningsløsningen MitSygefravær. Det er fortsat vigtigt, at du overholder de almindelige tidsfrister, så du ikke mister retten til sygedagpenge eller refusion. 

Du kan læse mere om reglerne for udbetaling af sygedagpenge på herlev.dk.