Modtager du sygedagpenge?

Vi udskifter IT-system, og derfor vil der fra den 20. maj til slutningen af juni være længere sagsbehandling på udbetaling af sygedagpengesager.

Det nye IT-system vil forbedre sagsbehandlingen og gøre det lettere at følge sygedagpengesager via selvbetjeningsløsningen MitSygefravær. Det er fortsat vigtigt, at du overholder de almindelige tidsfrister, så du ikke mister retten til sygedagpenge eller refusion. 

Fra den 22. maj til den 4. juni vil der være lukket for henvendelser om udbetaling af sygedagpenge.