jobcenter_herlev

Mere strøm på Herlev Kommunes digitale jobcenter

Coronakrisen gør digitaliseringens muligheder synlige og udbredte. Erfaringer skal forbedre digitale indsatser på beskæftigelsesområdet.

Herlev Kommune har intensiveret digitale møder og sagsbehandling på beskæftigelsesområdet, som under coronanedlukningen gjorde det muligt at fortsætte de nødvendige jobindsatser. Jobsøgende og jobkonsulenter kunne med det digitale jobcenter bevare den tætte kontakt, da Beskæftigelsesministeriet satte de lovpligtige fremmødeaftaler midlertidigt ud af kraft.  

Erfaringerne med det digitale jobcenter i Herlev Kommune er i juni og juli blevet opsamlet og undersøgt, og disse erfaringer kommer nu borgere og konsulenter til gavn. Beskæftigelsesministeriet har forlænget muligheden for at afholde virtuelle møder med jobsøgende borgere fra 1. oktober 2020 og året ud. Herlev Kommune står ikke tilbage for at udnytte dette og vil fulde skrue yderligere op for indsatsen.

Skaber værdi og nye muligheder

Borgmester i Herlev, Thomas Gyldal Petersen, udtaler:

“Tilfredse borgere og engagerede medarbejdere er, hvad vi altid stræber efter i Herlev. Det er i det lys meget opmuntrende og perspektivrigt, at vores erfaring fra forårets og sommerens digitale indsats så tydeligt viser, at herlevborgerne ikke oplevede forringet kvalitet af møderne med jobcentret, samtidig med at jobcentrets medarbejdere ser værdi og nye muligheder i det digitale jobcenter.”

”Som borgmester for en by i fremgang med fokus på effektivitet og fleksibilitet er jeg optimistisk omkring videreudvikling af det digitale jobcenter. Når vi med hjælp af digitale virkemidler kan skabe en beskæftigelsesindsats, som ikke bare gør møder mere effektive, men også kan styrke kontakten til de borgere, som har brug for det, har vi for alvor fat i en virkningsfuld formel,” siger Thomas Gyldal Petersen.

Borgmesterens optimisme bunder blandt andet i erfaringen med, at kriser i Herlev kan føre til noget godt – at gensidig tillid borgere og jobcenter imellem fører til øget tilfredshed og innovation. Det digitale jobcenter har vist sig at være, hvad man populært kalder win-win.

Giver større frihed

En række positive sideeffekter kan effektueres ved optimering af det digitale jobcenter: Tiden afsat til møder bliver kortere i de tilfælde, den jobsøgende er selvkørende og befinder sig på en arbejdsplads eller uddannelsesinstitution. Det sparer tid hos borgerne, ligesom det frigiver tid hos jobkonsulenterne, som i stedet kan fokusere deres indsatser over for borgere, uanset deres behov.  

Det genkender 54-årige Aino Hanna Gjøl. Den kontoruddannede herlevborger stod efter 30 år på arbejdsmarkedet uden fast arbejde og mødte i den forbindelse Herlev Kommunes jobcenter. Hun var under nedlukningen godt rustet til digitale samtaler med jobkonsulenten, som hun forinden havde truffet personligt.

Hun ser klare fordele ved at skrue yderligere op for de digitale ambitioner og peger bl.a. på fleksibiliteten:

“Man kan være på et kursus og stadig overholde sin aftale med jobkonsulenten. Så friheden i det, at man kunne klare det over telefonen, er jo et stort skridt frem. Det er måske vigtigt i starten at sidde overfor jobkonsulenten, men efterfølgende er der ikke det store behov for det. For mig har det fungeret rigtig fint,” siger Aino Hanna Gjøl – og fortsætter:

“Er man digital borger, så er der ingen tvivl om, at det vil være et fantastisk værktøj at bruge fx Teams, så man mødes virtuelt. Det giver mulighed for at gennemgå ting sammen, der indgår i samtalen, fx understregninger i en ansøgning eller en hjemmeside.”

“Jeg er måske heldig, at jeg er velbevandret i de her ting og kan klare mig over telefonen, men for andre er der ingen tvivl om, at det vil have utrolig stor gavn at få vist ting,” siger Aino Hanna Gjøl.  

Mindre myndighedstungt

I Herlev Kommunes jobcenter bobler optimismen også. Fagkoordinator Anine Gutfelt har selv konkrete erfaringer med digitale samtaler, og både hun selv og de øvrige konsulenter oplever, at fleksibiliteten vokser, samtidig med at kontakten mellem jobcenter og borger fremstår mindre bureaukratisk.

En af de helt store erkendelser for jobkonsulenterne i deres kontakt til borgerne har været, fortæller fagkoordinatoren: at effektiviteten og tiden til individuelle hensyn er gået op, mens skellet mellem borger og kommune er gået ned.

Formen har været, at første møde er personligt, så man lærer hinanden at kende, hvorefter man går over til telefonisk eller digital kontakt. Alt i alt har det givet bedre service for borgeren – ikke mindst fordi rådgiverne har mere luft og kan nå flere samtaler.

 “Det bliver mindre mydighedstungt. Rigtig mange borgere har det mindre godt med at skulle ind på jobcentret. Man sidder på hver sin side af skrivebordet. Men den del bliver knap så fremtrædende, når mødet holdes over telefonen – så sparringsdelen, motivationen og vejledningen, får lov at fylde mere. Barrieren bliver så at sige fjernet. Det er noget, vi alle har oplevet – bare det, at man ikke skal kaldes og hentes i jobcentret,” siger Anine Gutfelt.

Tryghed for borgeren

”Vi møder den jobsøgende på en mere afslappet facon, mere på deres præmisser. Det er trygt for borgeren. Selvom man ikke sidder fysisk overfor hinanden, er man på en måde mere i øjenhøjde. Men for at det virker, er den første rigtige øjenkontakt vigtig. At man fornemmer den anden part. Det er en del af opskriften.”

”For nogle borgere bliver det digitale rum faktisk så trygt, at de tager emner op, man ikke har bevæget sig omkring ved de personlige møder på rådhuset. For nogle er det simpelthen nemmere, fordi de møder den konstruktive rådgiver og ikke den sanktionerende myndighed,” siger Anine Gutfelt.

Hun slår samtidig fast, at en optimal løsning ikke er, at alle samtaler foregår digitalt, det kommer an på den enkelte borgers behov.

 

Fakta:

  • I alt er der i jobcenteret udleveret 34 nye devices til sagsbehandlere, som kan anvende til digitale samtaler med jobsøgende borgere.
  • Målgruppen for digitale samtaler er hovedsageligt de jobparate borgere – A-dagpenge, jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate.
  • Der vil potentielt inden for det næste halve år kunne gennemføres i omegnen af 1.900 digitale samtaler ud af forventeligt 4.900 samtaler i alt.