Lokale virksomheder og plejecentre har reduceret madspild med 29 pct. på et halvt år

I pilotprojektet Herlev Redder Maden har fem lokale virksomheder og kommunens plejecentre de seneste seks måneder arbejdet for at måle og reducere madspild i deres kantiner og køkkener.

Madspild er verdens tredje største CO2-synder
I Danmark smider vi hvert år over 700.000 tons mad ud, og på globalt plan er det en tredjedel af alt mad, som går til spilde. Madspild er dermed verdens tredje største CO2-synder. Der er med andre ord god grund til at sætte fokus på madspild, for at minimere ressourcespild og begrænse udledningen af CO2

I Herlev har et eksternt udvalg (Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling) bestående af lokale virksomheder anbefalet, at Herlev Kommune skal understøtte grøn omstilling hos lokale virksomheder for eksempel ved at facilitere projekter og styrke vidensdeling blandt lokale virksomheder. Derfor har Herlev Kommune i samarbejde med madspildsvirksomheden FoodOp, fem lokale virksomheder (Lemvigh-Müller, Boka Group, Papyro-Tex, Shark House og Carl Ras) og kommunens plejecentre gennemført projektet Herlev Redder Maden. 

Digitalt madspildssystem 
Ved projektets start fik projektdeltagerne udleveret FoodOp’s speciallavede digitale vægte, som blev placeret under alle fade på buffeter samt under skraldespande. Vægtene har automatisk overført data om madspildet til en digital platform udviklet af FoodOp. Her har deltagerne løbende kunne følge med i spildet fra de forskellige retter. På den måde har deltagerne fået et detaljeret indblik i hvor og hvornår spildet er opstået. Det har dannet grundlag for at sætte ind med forskellige indsatser for at minimere madspildet. 

Cateringvirksomheden Shark House har i projektperioden reduceret madspildet med 29 pct. hos kunden Symphogen. Hos Shark House har man ikke tidligere haft et overblik over madspildet, da maden leveres ud af huset. Ifølge direktøren hos Shark House, Jesper Dillon, har projektet netop været med til at gøre det tydeligt, hvor spildet opstår: 

”Vi har fået stor fokus på de forskellige retter på vores buffet til vores kunder - hvad der er for meget af og hvor vi kan reducere madspild. Som resultat af projektet har vi igangsat en reducering af mængder på vores buffet, efter vi har fået syn for madspild”. 

I skemaet nedenfor kan du se hvilke indsatser projektets deltagere satte i gang for at mindske madspildet. 
 

Fleksibel Menuplanlægning En deltager havde stor usikkerhed om antallet af spisende gæster, men skulle sende menuer ud på forhånd. Kantinen havde succes med enten at planlægge efter genbrug eller at bruge formuleringer, som gav mulighed for genbrug/udskiftning.                                                                
Èn restedag om ugen En deltager mindskede sit madspild ved at servere rester hver fredag, og medarbejderne tog godt imod variationen om fredagen.
Synlighed omkring madspild Flere deltagere påpegede, at synlige organiske skraldespande samt deling af data på madspild satte en masse tanker i gang hos køkkenpersonalet, og reducerede dermed madspild i sig selv.
Registrering af antal spisende Flere deltagere reducerede madspild ved at stille større krav til tilmelding eller anden information om antal spisende gæster.
Simplicitet/få gode retter Casevirksomheden med mindst spild per gæst var også den virksomhed med det mindste udvalg, hvilket gjorde det nemmere at styre mængder.
Krav om måling Flere deltagere påpegede effekten af at få data på madspild, for uden kendskab til problemet er det svært at gøre noget ved det.
Delvis portionsanretning eller aktiv servering Flere deltagere oplevede et lavere madspild ved aktive serveringer eller ved delvist at portionsanrette deres serveringer. Især i lokationer, hvor maden tilberedes og spises samme sted.
Donation/salg af rester Flere deltagere gjorde det muligt at donere eller videresælge rester.
Mindre tallerkener og ingen bakker Ingen bakker og relativt små tallerkener var et initiativ som flere deltagere havde taget i deres køkkener.
Småt/fint service En deltager bemærkede f.eks., at spisende gæster tager mindre pålæg, hvis pålægget tages med en pincet.
Nudging Flere lagde op til at gå flere gange og delte aktivt data på madspild og CO2 med de spisende gæster på skærme, intranet, mv.

 

Du kan høre mere om projektet og deltagernes erfaringer på Dialogmøde for Erhvervslivet den 15. november 2022.